Mangabeus

Mangabeus

Trưởng nhóm: MarcusValerius

Tổng điểm: 0 điểm

Một nhóm dịch nhỏ, bắt đầu với một thành viên tự dịch truyện theo sở thích. hy vọng nhóm sẽ lớn thêm
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo