AGAP

AGAP

Trưởng nhóm: ahiru

Tổng điểm: 60 điểm

Facebook: Facebook AGAP

Đây là nhóm dịch chuyên dịch one shot (ngoài ra cũng nhiều thể loại khác...)
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Itsumo Hata Ni Irukara Ne  AGAP oneshot
Misa-chan  AGAP One Shot
Worlds end harem FANTASIA  AGAP Chapter 13
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo