RoseCat Group

RoseCat Group

Trưởng nhóm: ZoonSa

Tổng điểm: 130 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://rosecatmanga.blogspot.com/

Facebook: Facebook RoseCat Group

RoseCat Group ❁ Chúng tớ ra đời vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 ❁ Tớ thích thì tớ ra đời :))))) ❁ RoseCat Group là một nhóm dịch truyện phi lợi nhuận. Hãy đến với vòng tay yêu thương của nhóm nào!!
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo