Accident

Accident

Trưởng nhóm: TsundereDương

Tổng điểm: 216 điểm

Facebook: Facebook Accident

Nhóm chuyên dịch những bộ chuyển sinh Đôi khi lười thì lôi pubg ra vọc Chú ý trong team toàn những thánh lầy Team trực thuộc Asia Translation team
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo