[ E ]rokawaii [ T ]ranslation [ T ] Team

[ E ]rokawaii [ T ]ranslation [ T ] Team

Trưởng nhóm: littleneko.chan

Tổng điểm: 12 điểm

. Chuyên dịch những bộ manga, manhwa, manhua tình cảm, học đường. . Luôn có trách nhiệm với những bộ truyện mình làm ra.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo