[ E ]rokawaii [ T ]ranslation [ T ]eam

[ E ]rokawaii [ T ]ranslation [ T ]eam

Trưởng nhóm: littleneko.chan

Tổng điểm: 18 điểm

Nhóm sẽ ngừng hoạt động và thay đổi sang nhóm Shiro Comic nhé!
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo