LemonTeam

LemonTeam

Trưởng nhóm: FateTertium

Tổng điểm: 0 điểm

Một nhóm dịch sinh sau đẻ muộn trong làng dịch Typemoon, đang cố gắng để vươn lên đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất :D
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Fate/Grand Order: Epic of Remnant - Shinjuku  LemonTeam Chap 3
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo