AurusRnineTeam

AurusRnineTeam

Trưởng nhóm: reiestone

Tổng điểm: 6 điểm

Facebook: Facebook AurusRnineTeam

Một nhóm dịch nhỏ làm về Hentai, Manga, LN Hiện giờ nhóm đang thiếu Type và Edit nên ai có khả năng hãy nhắn tin với mình qua Facebook: https://www.facebook.com/rei.estone.43
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo