Minkan Group

Minkan Group

Trưởng nhóm: minkan01

Tổng điểm: 61 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.facebook.com/MinkanGroup/

Facebook: Facebook Minkan Group

Đã từng là "nhóm" thì đúng hơn bởi giờ chỉ còn mình đang solo một bộ truyện thui hihi, cực kì muốn có thêm nhân lực để nhóm lớn hơn chút... Chưa biết tí gì sẽ được đào tạo hết sức trong khả năng của mình. Mình có thể edit kha khá, dịch Eng kha khá và dịch Jap một chút...
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo