A nameless Dreamer

A nameless Dreamer

Trưởng nhóm: YonemuriShiroku

Tổng điểm: 15 điểm

Nhóm dịch một thành viên, làm theo sở thích, dịch theo hứng thú và chỉ redraw khi hóa cú. :")))))) Thi thoảng rảnh rỗi thì đi tìm người collab.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo