Otakime

Otakime

Trưởng nhóm: johnnypotato

Tổng điểm: -1 điểm

Một nhóm dịch truyện chủ yếu về slice of life, bổ sung những truyện đang bị drop.
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
GOKIGEN NANAME NO YOSHIOKA-SAN  Otakime Chapter 4
Matsumoto Eeko wa Futsuu no Ko  Otakime Oneshot
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo