Đẹp Gái

Đẹp Gái

Trưởng nhóm: Gián - sama

Tổng điểm: 0 điểm

Chuyên seinen. Làm mất cái nick cũ nên phải lập nick mới để post truyện thôi :v Vẫn là nhóm em đây các thím :3
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Billy Bat  Đẹp Gái Chương 85
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo