Rakki Translator Team

Rakki Translator Team

Trưởng nhóm: Bosuボス

Tổng điểm: 20 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.facebook.com/RakkiTranslatorTeam/

Facebook: Facebook Rakki Translator Team

Nhóm mới thành lập vào ngày 30/03/2019 TEAM TUYỂN THÀNH VIÊN nhé!!!! Các cậu có thể vào page ủng hộ bọn tớ: https://www.facebook.com/RakkiTranslatorTeam/
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo