7 Fingers Team

7 Fingers Team

Trưởng nhóm: Credemoe

Tổng điểm: 258 điểm

Nhóm dịch nhiều thể loại và phần lớn chỉ dịch những bộ thực sự hay Ủng hộ nhóm dịch tại: https://www.facebook.com/sevenfingersteam/ Xin cảm ơn các bạn đã đọc
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo