Viotique

Viotique

Trưởng nhóm: Men

Tổng điểm: 2 điểm

Đây là nhóm dịch mà mình tự lập ra với mục đích là thỏa mãn sở thích của bản thân và học thêm tiếng. Mong được mọi người ủng hộ. Tuy mình còn thiếu sót nhiều nhưng mình sẽ cố gắng. Cám ơn mọi người.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo