Team phê kịch bản

Team phê kịch bản

Trưởng nhóm: zimiokyo

Tổng điểm: 12 điểm

Đây là 1 group chat nhỏ gồm những người yêu thích vẽ và dịch truyện (vẽ là chủ yếu hơn dịch)
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo