AFANG Team

AFANG Team

Trưởng nhóm: afang

Tổng điểm: 48 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.facebook.com/Afangteam

Facebook: Facebook AFANG Team

Nhóm được thành lập với 10 thành viên ban đầu chung sở thích làm các thể loại Manga như Romance, Drama, Shounen
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo