Wakana Fansub

Wakana Fansub

Trưởng nhóm: Azalenca

Tổng điểm: 16 điểm

Tên là fansub nhưng thực ra là nhóm dịch truyện.
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Aposimz  Wakana Fansub Chapter 34
Yozakura Quartet  Wakana Fansub Chapter 134
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo