Temporary Team

Temporary Team

Trưởng nhóm: Yuhime

Tổng điểm: 44 điểm

Facebook: Facebook Temporary Team

Nhóm được chính thức thành lập vào ngày 24/07/2019. Phương châm của nhóm là làm ít, làm theo sở thích, làm không stress nhưng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và never drop. Liên lạc qua page nhóm hoặc mail: yuhime1906.rainbow@gmail.com
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo