Temporary Team

Temporary Team

Trưởng nhóm: Yuhime

Tổng điểm: 33 điểm

Facebook: Facebook Temporary Team

Nhóm được chính thức thành lập vào ngày 24/07/2019. Mục tiêu của nhóm là thực hiện ít project nhưng đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Nhóm hiện đang tuyển trans, redraw, PR và typeset. Ai muốn tham gia có thể liên lạc qua page nhóm hoặc mail: yuhime1906.rainbow@gmail.com
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo