B1Ancc

B1Ancc

Trưởng nhóm: B1Ancc

Tổng điểm: 12 điểm

Facebook: Facebook B1Ancc

Nhóm dịch 1 thành viên, dịch tùy theo hứng =]]] Các bạn có thể tải những project truyện nhóm đã làm tại link sau: https://bit.ly/2yuFsY3
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Koko wa Ima kara Rinri desu.  B1Ancc #4 Cuộc sống tốt đẹp
The Ruthless Couple  B1Ancc Oneshot
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo