Yuki SubTeam

Yuki SubTeam

Trưởng nhóm: Yuki1107

Tổng điểm: 27 điểm

Facebook: Facebook Yuki SubTeam

Team thành lập vì đam mê, vì vậy cần những người có lòng nhiệt huyết để hoàn thành những chap truyện tuyệt vời. Thúc đẩy tốc độ ra chap cũng như thêm nhiều Project hay thì hãy liên hệ để trở thành member của team nào! Liên hệ và đóng góp qua facebook hoặc yukisubteam123@gmail.com Upload chính tại: hocvientruyentranh.net Trân thành cảm ơn!
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo