Tàng Thư Các

Tàng Thư Các

Trưởng nhóm: Kkie00

Tổng điểm: 21 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.youtube.com/channel/UCO7lpLs4DOaACyWc3TMtBHA

Facebook: Facebook Tàng Thư Các

_Nhóm là một mái gia đình tập hợp đủ mọi thành phần của xã hội Cà Khịa-Xấu Chó-Gay lọ nhưng có chung niềm đam mê về Truyện Tranh - Đặc biệt là "Tiên Hiệp-Tu tiên-Hệ thống siêu năng-Dị Năng" _Nhóm đặc tiêu chí là kênh giải trí số một cho giới trẻ đặc biệt là Trẻ em và bà mẹ Cho Con Bú_Các chị BB và các bé loli BB _Nhóm có 2 cách để liên lạc : *https://www.facebook.com/vosivisu/?ref=br_rs *https://www.youtube.com/channel/UCO7lpLs4DOaACyWc3TMtBHA
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo