Đông Phương Kí Sự

Đông Phương Kí Sự

Trưởng nhóm: Nhóm Đông Phương Kí Sự

Tổng điểm: 6 điểm

Nhóm dịch chúng mình làm vì đam mê mong anh em ủng hộ nhóm dịch +truyện của chúng mình nha cảm ơn anh em ủng hộ =)))))))) Hiện Tại Tiến Độ Truyện Sẽ Khá Là Chậm Do Nhóm Mình Chỉ Có Hai Thành Viên Nên Mong Anh Em Thứ Lỗi
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
TOUHOU SANGETSUSEI~ EAST AND LITTLE NATURE DEITY  Đông Phương Kí Sự Chap 5
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo