Shyob

Shyob

Trưởng nhóm: Shyob

Tổng điểm: 6 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.youtube.com/channel/UCE9cAPhFaPgJhXh6iEWSWzw?sub_confirmation=1

Facebook: Facebook Shyob

Bộ nào bị drop, cứ gọi Shyob.
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Bite Me  Shyob Chapter 2
DICE  Shyob Chapter 272.5 - Ác Mộng
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo