Meow Group

Meow Group

Trưởng nhóm: Fay

Tổng điểm: 245 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://meowgroup690561924.wordpress.com/

Facebook: Facebook Meow Group

Helu các bẹn thân iu :3, nếu các cậu muốn đọc truyện sớm hơn thì vào web chúng tớ nhé, cần gấp các mảng như Edit và Trans aaaaaaaaaaaaaa
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo