MKnRVN Team

MKnRVN Team

Trưởng nhóm: Tuanas

Tổng điểm: 24 điểm

Nhóm dịch 1 thành viên được lập ra để dịch những bộ manga được chuyển thể từ LN Mahouka. Ai biết tiếng trung hay nhật và có hứng thú với bộ LN Mahouka, muốn cùng hợp tác thì liên hệ mình ở Discord: Tuanas#6248, FB: https://www.fb.com/dahyun.ssyu
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo