Fairy Tail

Fairy Tail

Tên khác: フェアリーテイル; Xứ Thần Tiên

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Shounen, On Tab

Tác giả: Mashima Hiro

Nhóm dịch: Truyện Tranh Tuần , Trường Tồn, vnsharing.net, Kata, alo8.com, Blogtruyen, Thienduongmanga, Anonymous cùng thực hiện.

Tình trạng: Đã hoàn thành

Lucy là một cô gái 17 tuổi, với giấc mơ trở thành một tinh linh pháp sư thực thụ. Rồi một ngày cô đến thị trấn Harujion, cô đã gặp Natsu, một thiếu niên có khả năng sử dụng ma thuật lửa. Nhưng Natsu không phải là một pháp sư thông thường, cậu sử dụng ma thuật cổ đại do một con rồng tên là Igneel dạy dỗ,và là thành viên của một trong số những hội pháp sư nổi tiếng nhất: Fairy Tail

 

 

 

 

 

 

...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 545 - END 2 years ago
Chapter 544 2 years ago
Chapter 543 2 years ago
Chapter 542 2 years ago
Chapter 541 2 years ago
Chapter 540 2 years ago
Chapter 539 2 years ago
Chapter 538 2 years ago
Chapter 537 2 years ago
Chapter 536 2 years ago
Chapter 535 2 years ago
Chapter 534 2 years ago
Chapter 533 2 years ago
Chapter 532 2 years ago
Chapter 531 2 years ago
Chapter 530 2 years ago
Chapter 529 2 years ago
Chapter 528 2 years ago
Chapter 527 2 years ago
Chapter 526 2 years ago
Chapter 525 2 years ago
Chapter 524 2 years ago
Chapter 523 2 years ago
Chapter 522 2 years ago
Chapter 521 2 years ago
Chapter 520 2 years ago
Chapter 519 2 years ago
Chapter 518 2 years ago
Chapter 517 2 years ago
Chapter 516 2 years ago
Chapter 515 2 years ago
Chapter 514 2 years ago
Chapter 513 2 years ago
Chapter 512 2 years ago
Chapter 511 2 years ago
Chapter 510 2 years ago
Chapter 509 2 years ago
Chapter 508 2 years ago
Chapter 507 2 years ago
Chapter 506 2 years ago
Chapter 505 2 years ago
Chapter 504 2 years ago
Chapter 503 2 years ago
Chapter 502 3 years ago
Chapter 501 3 years ago
Chapter 500 3 years ago
Chapter 499 3 years ago
Chapter 498 3 years ago
Chapter 497 3 years ago
Chapter 496 3 years ago
Chapter 495 3 years ago
Chapter 494 3 years ago
Chapter 493 3 years ago
Chapter 492 3 years ago
Chapter 491 3 years ago
Chapter 490 3 years ago
Chapter 489.5 3 years ago
Chapter 489 3 years ago
Chapter 488 3 years ago
Chapter 487 3 years ago
Chapter 486 3 years ago
Chapter 485 3 years ago
Chapter 484 3 years ago
Chapter 483 3 years ago
Chapter 482 3 years ago
Chapter 481 3 years ago
Chapter 480 3 years ago
Chapter 479 3 years ago
Chapter 478 3 years ago
Chapter 477 3 years ago
Chapter 476 3 years ago
Chapter 475 3 years ago
Chapter 474 3 years ago
Chapter 473 3 years ago
Chapter 472 3 years ago
Chapter 471 3 years ago
Chapter 470 3 years ago
Chapter 469 3 years ago
Chapter 468 3 years ago
Chapter 467 3 years ago
Chapter 466 3 years ago
Chapter 465 3 years ago
Chapter 464 3 years ago
Chapter 463 3 years ago
Chapter 462.5 3 years ago
Chapter 462 3 years ago
Chapter 461 3 years ago
Chapter 460 3 years ago
Chapter 459 3 years ago
Chapter 458 3 years ago
Chapter 457 3 years ago
Chapter 456 3 years ago
Chapter 455.5 3 years ago
Chapter 455 3 years ago
Chapter 454 3 years ago
Chapter 453.5 3 years ago
Chapter 453 3 years ago
Chapter 452 4 years ago
Chapter 451 4 years ago
Chapter 450 4 years ago
Chapter 449 4 years ago
Chapter 448 4 years ago
Chapter 447 4 years ago
Chapter 446 4 years ago
Chapter 445 4 years ago
Chapter 444 4 years ago
Chapter 443 4 years ago
Chapter 442 4 years ago
Chapter 441 4 years ago
Chapter 440 4 years ago
Chapter 439 4 years ago
Chapter 438 4 years ago
Chapter 437.5 4 years ago
Chapter 437 4 years ago
Chapter 436 4 years ago
Chapter 435 4 years ago
Chapter 434 4 years ago
Chapter 433 4 years ago
Chapter 432 4 years ago
Chapter 431 4 years ago
Chapter 430 4 years ago
Chapter 429 4 years ago
Chapter 428 4 years ago
Fairy Tail 427 4 years ago
Fairy Tail 426 4 years ago
Fairy Tail 425 4 years ago
Fairy Tail 424 4 years ago
Fairy Tail 423 4 years ago
Fairy Tail 422 4 years ago
Fairy Tail 421 4 years ago
Fairy Tail 420 4 years ago
Fairy Tail 419 4 years ago
Fairy Tail 418 4 years ago
Fairy Tail 417.5 4 years ago
Fairy Tail 417 4 years ago
Fairy Tail 416 4 years ago
Fairy Tail 415 4 years ago
Fairy Tail 414 4 years ago
Fairy Tail 413 4 years ago
Fairy Tail 412 4 years ago
Fairy Tail 411 4 years ago
Fairy Tail 410 4 years ago
Fairy Tail 409 4 years ago
Fairy Tail 408 4 years ago
Fairy Tail 407 4 years ago
Fairy Tail 406 4 years ago
Fairy Tail 405 4 years ago
Fairy Tail 404 4 years ago
Fairy Tail 403 4 years ago
Fairy Tail 402 4 years ago
Fairy Tail 401 4 years ago
Fairy Tail 400 4 years ago
Fairy Tail 399 4 years ago
Fairy Tail 398 4 years ago
Fairy Tail 397 4 years ago
Fairy Tail 396 4 years ago
Fairy Tail 395 4 years ago
Fairy Tail 394 4 years ago
Fairy Tail 393 4 years ago
Fairy Tail 392 4 years ago
Fairy Tail 391 4 years ago
Fairy Tail 390 4 years ago
Fairy Tail 389 4 years ago
Fairy Tail 388 4 years ago
Fairy Tail 387 4 years ago
Fairy Tail 386 4 years ago
Fairy Tail 385 4 years ago
Fairy Tail 384 4 years ago
Fairy Tail 383 4 years ago
Fairy Tail 382 4 years ago
Fairy Tail 381 4 years ago
Fairy Tail 380 4 years ago
Fairy Tail 379 4 years ago
Fairy Tail 378 4 years ago
Fairy Tail 377 4 years ago
Fairy Tail 376.6 4 years ago
Fairy Tail 376.5 4 years ago
Fairy Tail 376 4 years ago
Fairy Tail 375 4 years ago
Fairy Tail 374.5 4 years ago
Fairy Tail 374 4 years ago
Fairy Tail 373 4 years ago
Fairy Tail 372 4 years ago
Fairy Tail 371 4 years ago
Fairy Tail 370 4 years ago
Fairy Tail 369 4 years ago
Fairy Tail 368 4 years ago
Fairy Tail 367 4 years ago
Fairy Tail 366 4 years ago
Fairy Tail 365 4 years ago
Fairy Tail 364.5 4 years ago
Fairy Tail 364 4 years ago
Fairy Tail 363 4 years ago
Fairy Tail 362 4 years ago
Fairy Tail 361 4 years ago
Fairy Tail 360 4 years ago
Fairy Tail 359 4 years ago
Fairy Tail 358 4 years ago
Fairy Tail 357 4 years ago
Fairy Tail 356 4 years ago
Fairy Tail 355 4 years ago
Fairy Tail 354 4 years ago
Fairy Tail 353 4 years ago
Fairy Tail 352 4 years ago
Fairy Tail 351 4 years ago
Fairy Tail 350 4 years ago
Fairy Tail 349 4 years ago
Fairy Tail 348 4 years ago
Fairy Tail 347 4 years ago
Fairy Tail 346 4 years ago
Fairy Tail 345.5 4 years ago
Fairy Tail 345 4 years ago
Fairy Tail 344 4 years ago
Fairy Tail 343 4 years ago
Fairy Tail 342 4 years ago
Fairy Tail 341 4 years ago
Fairy Tail 340 4 years ago
Fairy Tail 339 4 years ago
Fairy Tail 338 4 years ago
Fairy Tail 337 4 years ago
Fairy Tail 336 4 years ago
Fairy Tail 335 4 years ago
Fairy Tail 334 4 years ago
Fairy Tail 333 4 years ago
Fairy Tail 332 4 years ago
Fairy Tail 331 4 years ago
Fairy Tail 330 4 years ago
Fairy Tail 329 4 years ago
Fairy Tail 328 4 years ago
Fairy Tail 327 4 years ago
Fairy Tail 326 4 years ago
Fairy Tail 325 4 years ago
Fairy Tail 324 4 years ago
Fairy Tail 323 4 years ago
Fairy Tail 322 4 years ago
Fairy Tail 321 4 years ago
Fairy Tail 320 4 years ago
Fairy Tail 319 4 years ago
Fairy Tail 318 4 years ago
Fairy Tail 317 4 years ago
Fairy Tail 316 4 years ago
Fairy Tail 315 4 years ago
Fairy Tail 314 4 years ago
Fairy Tail 313 4 years ago
Fairy Tail 312 4 years ago
Fairy Tail 311 4 years ago
Fairy Tail 310 4 years ago
Fairy Tail 309 4 years ago
Fairy Tail 308 4 years ago
Fairy Tail 307 4 years ago
Fairy Tail 306 4 years ago
Fairy Tail 305 4 years ago
Fairy Tail 304 4 years ago
Fairy Tail 303 4 years ago
Fairy Tail 302 4 years ago
Fairy Tail 301 4 years ago
Fairy Tail 300 4 years ago
Fairy Tail 299 4 years ago
Fairy Tail 298 4 years ago
Fairy Tail 297 4 years ago
Fairy Tail 296 4 years ago
Fairy Tail 295.5 4 years ago
Fairy Tail 295 4 years ago
Fairy Tail 294 4 years ago
Fairy Tail 293 4 years ago
Fairy Tail 292 4 years ago
Fairy Tail 291 4 years ago
Fairy Tail 290 4 years ago
Fairy Tail 289 4 years ago
Fairy Tail 288 4 years ago
Fairy Tail 287 4 years ago
Fairy Tail 286 4 years ago
Fairy Tail 285 4 years ago
Fairy Tail 284 4 years ago
Fairy Tail 283 4 years ago
Fairy Tail 282 4 years ago
Fairy Tail 281 4 years ago
Fairy Tail 280.5 4 years ago
Fairy Tail 280 4 years ago
Fairy Tail 279 4 years ago
Fairy Tail 278 4 years ago
Fairy Tail 277 4 years ago
Fairy Tail 276 4 years ago
Fairy Tail 275 4 years ago
Fairy Tail 274 4 years ago
Fairy Tail 273 4 years ago
Fairy Tail 272 4 years ago
Fairy Tail 271 4 years ago
Fairy Tail 270 4 years ago
Fairy Tail 269 4 years ago
Fairy Tail 268 4 years ago
Fairy Tail 267 4 years ago
Fairy Tail 266 4 years ago
Fairy Tail 265 4 years ago
Fairy Tail 264 4 years ago
Fairy Tail 263 4 years ago
Fairy Tail 262 4 years ago
Fairy Tail 261 4 years ago
Fairy Tail 260 4 years ago
Fairy Tail 259 4 years ago
Fairy Tail 258 4 years ago
Fairy Tail 257 4 years ago
Fairy Tail 256 4 years ago
Fairy Tail 255 4 years ago
Fairy Tail 254 4 years ago
Fairy Tail 253 4 years ago
Fairy Tail 252 4 years ago
Fairy Tail 251 4 years ago
Fairy Tail 250 4 years ago
Fairy Tail 249 4 years ago
Fairy Tail 248 4 years ago
Fairy Tail 247 4 years ago
Fairy Tail 246 4 years ago
Fairy Tail 245 4 years ago
Fairy Tail 244 4 years ago
Fairy Tail 243 4 years ago
Fairy Tail 242 4 years ago
Fairy Tail 241 4 years ago
Fairy Tail 240 4 years ago
Fairy Tail 239 4 years ago
Fairy Tail 238 4 years ago
Fairy Tail 237 4 years ago
Fairy Tail 236 4 years ago
Fairy Tail 235 4 years ago
Fairy Tail 234 4 years ago
Fairy Tail 233 4 years ago
Fairy Tail 232 4 years ago
Fairy Tail 231 4 years ago
Fairy Tail 230 4 years ago
Fairy Tail 229 4 years ago
Fairy Tail 228 4 years ago
Fairy Tail 227 4 years ago
Fairy Tail 226 4 years ago
Fairy Tail 225 4 years ago
Fairy Tail 224 4 years ago
Fairy Tail 223 4 years ago
Fairy Tail 222 4 years ago
Fairy Tail 221 4 years ago
Fairy Tail 220 4 years ago
Fairy Tail 219 4 years ago
Fairy Tail 218 4 years ago
Fairy Tail 217 4 years ago
Fairy Tail 216 4 years ago
Fairy Tail 215 4 years ago
Fairy Tail 214 4 years ago
Fairy Tail 213 4 years ago
Fairy Tail 212.5 4 years ago
Fairy Tail 212 4 years ago
Fairy Tail 211 4 years ago
Fairy Tail 210 4 years ago
Fairy Tail 209 4 years ago
Fairy Tail 208 4 years ago
Fairy Tail 207 4 years ago
Fairy Tail 206 4 years ago
Fairy Tail 205 4 years ago
Fairy Tail 204 4 years ago
Fairy Tail 203 4 years ago
Fairy Tail 202 4 years ago
Fairy Tail 201 4 years ago
Fairy Tail 200 4 years ago
Fairy Tail 199 4 years ago
Fairy Tail 198 4 years ago
Fairy Tail 197 4 years ago
Fairy Tail 196 4 years ago
Fairy Tail 195 4 years ago
Fairy Tail 194 4 years ago
Fairy Tail 193 4 years ago
Fairy Tail 192 4 years ago
Fairy Tail 191 4 years ago
Fairy Tail 190 4 years ago
Fairy Tail 189 4 years ago
Fairy Tail 188 4 years ago
Fairy Tail 187 4 years ago
Fairy Tail 186 4 years ago
Fairy Tail 185 4 years ago
Fairy Tail 184 4 years ago
Fairy Tail 183 4 years ago
Fairy Tail 182 4 years ago
Fairy Tail 181 4 years ago
Fairy Tail 180 4 years ago
Fairy Tail 179 4 years ago
Fairy Tail 178 4 years ago
Fairy Tail 177 4 years ago
Fairy Tail 176 4 years ago
Fairy Tail 175 4 years ago
Fairy Tail 174 4 years ago
Fairy Tail 173 4 years ago
Fairy Tail 172 4 years ago
Fairy Tail 171 4 years ago
Fairy Tail 170 4 years ago
Fairy Tail 169 4 years ago
Fairy Tail 168 4 years ago
Fairy Tail 167 4 years ago
Fairy Tail 166 4 years ago
Fairy Tail 165 4 years ago
Fairy Tail 164 4 years ago
Fairy Tail 163 4 years ago
Fairy Tail 162 4 years ago
Fairy Tail 161 4 years ago
Fairy Tail 160 4 years ago
Fairy Tail 159 4 years ago
Fairy Tail 158 4 years ago
Fairy Tail 157 4 years ago
Fairy Tail 156 4 years ago
Fairy Tail 155 4 years ago
Fairy Tail 154 4 years ago
Fairy Tail 153 4 years ago
Fairy Tail 152 4 years ago
Fairy Tail 151 4 years ago
Fairy Tail 150 4 years ago
Fairy Tail 149 4 years ago
Fairy Tail 148 4 years ago
Fairy Tail 147 4 years ago
Fairy Tail 146 4 years ago
Fairy Tail 145 4 years ago
Fairy Tail 144 4 years ago
Fairy Tail 143 4 years ago
Fairy Tail 142 4 years ago
Fairy Tail 141 4 years ago
Fairy Tail 140 4 years ago
Fairy Tail 139 4 years ago
Fairy Tail 138 4 years ago
Fairy Tail 137 4 years ago
Fairy Tail 136 4 years ago
Fairy Tail 135 4 years ago
Fairy Tail 134 4 years ago
Fairy Tail 133 4 years ago
Fairy Tail 132 4 years ago
Fairy Tail 131 4 years ago
Fairy Tail 130 4 years ago
Fairy Tail 129 4 years ago
Fairy Tail 128 4 years ago
Fairy Tail 127 4 years ago
Fairy Tail 126 4 years ago
Fairy Tail 125 4 years ago
Fairy Tail 124 4 years ago
Fairy Tail 123 4 years ago
Fairy Tail 122 4 years ago
Fairy Tail 121 4 years ago
Fairy Tail 120 4 years ago
Fairy Tail 119 4 years ago
Fairy Tail 118 4 years ago
Fairy Tail 117 4 years ago
Fairy Tail 116 4 years ago
Fairy Tail 115 4 years ago
Fairy Tail 114 4 years ago
Fairy Tail 113 4 years ago
Fairy Tail 112 4 years ago
Fairy Tail 111 4 years ago
Fairy Tail 110 4 years ago
Fairy Tail 109 4 years ago
Fairy Tail 108 4 years ago
Fairy Tail 107 4 years ago
Fairy Tail 106 4 years ago
Fairy Tail 105 4 years ago
Fairy Tail 104 4 years ago
Fairy Tail 103 4 years ago
Fairy Tail 102 4 years ago
Fairy Tail 101 4 years ago
Fairy Tail 100 4 years ago
Fairy Tail 99 4 years ago
Fairy Tail 98 4 years ago
Fairy Tail 97 4 years ago
Fairy Tail 96 4 years ago
Fairy Tail 95 4 years ago
Fairy Tail 94 4 years ago
Fairy Tail 93 4 years ago
Fairy Tail 92 4 years ago
Fairy Tail 91 4 years ago
Fairy Tail 90 4 years ago
Fairy Tail 89 4 years ago
Fairy Tail 88 4 years ago
Fairy Tail 87 4 years ago
Fairy Tail 86 4 years ago
Fairy Tail 85 4 years ago
Fairy Tail 84 4 years ago
Fairy Tail 83 4 years ago
Fairy Tail 82 4 years ago
Fairy Tail 81 4 years ago
Chapter 80 5 months ago
Fairy Tail 79 4 years ago
Fairy Tail 78 4 years ago
Fairy Tail 77 4 years ago
Fairy Tail 76 4 years ago
Fairy Tail 75 4 years ago
Fairy Tail 74 4 years ago
Fairy Tail 73 4 years ago
Fairy Tail 72 4 years ago
Fairy Tail 71 4 years ago
Fairy Tail 70 4 years ago
Fairy Tail 69 4 years ago
Fairy Tail 68 4 years ago
Fairy Tail 67 4 years ago
Fairy Tail 66 4 years ago
Fairy Tail 65 4 years ago
Fairy Tail 64 4 years ago
Fairy Tail 63 4 years ago
Fairy Tail 62 4 years ago
Fairy Tail 61 4 years ago
Fairy Tail 60 4 years ago
Fairy Tail 59 4 years ago
Fairy Tail 58 4 years ago
Fairy Tail 57 4 years ago
Fairy Tail 56 4 years ago
Fairy Tail 55 4 years ago
Fairy Tail 54 4 years ago
Fairy Tail 53 4 years ago
Fairy Tail 52 4 years ago
Fairy Tail 51 4 years ago
Fairy Tail 50 4 years ago
Fairy Tail 49 4 years ago
Fairy Tail 48 4 years ago
Fairy Tail 47 4 years ago
Fairy Tail 46 4 years ago
Fairy Tail 45 4 years ago
Fairy Tail 44 4 years ago
Fairy Tail 43 4 years ago
Fairy Tail 42 4 years ago
Fairy Tail 41 4 years ago
Fairy Tail 40 4 years ago
Fairy Tail 40 4 years ago
Fairy Tail 39 4 years ago
Fairy Tail 39 4 years ago
Fairy Tail 38 4 years ago
Fairy Tail 38 4 years ago
Fairy Tail 37 4 years ago
Fairy Tail 37 4 years ago
Fairy Tail 36 4 years ago
Fairy Tail 36 4 years ago
Fairy Tail 35 4 years ago
Fairy Tail 35 4 years ago
Fairy Tail 34 4 years ago
Fairy Tail 34 4 years ago
Fairy Tail 33 4 years ago
Fairy Tail 33 4 years ago
Fairy Tail 32 4 years ago
Fairy Tail 32 4 years ago
Fairy Tail 31 4 years ago
Fairy Tail 31 4 years ago
Fairy Tail 30 4 years ago
Fairy Tail 29 4 years ago
Fairy Tail 28 4 years ago
Fairy Tail 27 4 years ago
Fairy Tail 26 4 years ago
Fairy Tail 25 4 years ago
Fairy Tail 24 4 years ago
Fairy Tail 23 4 years ago
Fairy Tail 22.5 4 years ago
Fairy Tail 22 4 years ago
Fairy Tail 21 4 years ago
Fairy Tail 20 4 years ago
Fairy Tail 19 4 years ago
Fairy Tail 18.5 4 years ago
Fairy Tail 18 4 years ago
Fairy Tail 18 4 years ago
Fairy Tail 17 4 years ago
Fairy Tail 16 4 years ago
Fairy Tail 15 4 years ago
Fairy Tail 14 4 years ago
Fairy Tail 13 4 years ago
Fairy Tail 12 4 years ago
Fairy Tail 11 4 years ago
Fairy Tail 10 4 years ago
Fairy Tail 9 4 years ago
Fairy Tail 8 4 years ago
Fairy Tail 7 4 years ago
Fairy Tail 6 4 years ago
Fairy Tail 5 4 years ago
Fairy Tail 4 4 years ago
Fairy Tail 3 4 years ago
Fairy Tail 2 4 years ago
Fairy Tail 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo