World Trigger

World Trigger

Tên khác: ワールドトリガー

Thể loại: Action, Sci-fi, Shounen, Supernatural, On Tab, Comedy, School Life

Tác giả: Ashihara Daisuke

Nhóm dịch: World Trigger - VN , +-♥ Yume Group ♥-+ || Crazy Pirates cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Một ngày nọ tại thành phố Mikado, xuất hiện những cánh cổng kỳ lạ cùng những kẻ đến từ thế giới khác và tấn công thành phố. Để bảo vệ sự tồn vong của Mikado, những người bí ẩn tự gọi mình là Border xuất hiện. Họ là những người sử dụng Trigger và bảo vệ thành phố. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 178 3 days ago
Chapter 177 3 weeks ago
Chapter 176 1 month ago
Chapter 175 1 month ago
Chapter 174 1 month ago
Chapter 173 1 month ago
Chapter 172 1 month ago
Chapter 171 1 month ago
Chapter 170 1 month ago
Chapter 169 9 months ago
Chapter 168 9 months ago
Chapter 167 9 months ago
Chapter 166 9 months ago
Chapter 165 9 months ago
Chapter 164 - Tamacoma Second 20 2 years ago
Chapter 163 - Ema Yuzuru 2 2 years ago
Chapter 162 - Chi nhánh Tamakoma 5 2 years ago
Chapter 161 - Chi nhánh Tamakoma 4 2 years ago
Chapter 160 - Hyuse 4 2 years ago
Chapter 159 - Hyuse 3 2 years ago
Chapter 158 - Tamakoma Second 19 2 years ago
Chapter 157 - Tamakoma Second 18 2 years ago
Chapter 156 : Ouji Kazuaki 2 years ago
Chapter 155 - Ouji Unit 2 years ago
Chapter 154 - Ikoma Tatsuhito 2 3 years ago
Chapter 153 - Ikoma Tatsuhito 3 years ago
Chapter 152 - Tamakoma Second 17 3 years ago
Chapter 151 3 years ago
Chapter 150 3 years ago
Chapter 149 3 years ago
Chapter 148 3 years ago
Chapter 147 3 years ago
Chapter 146 3 years ago
Chapter 145 3 years ago
Chapter 144 3 years ago
Chapter 143 3 years ago
Chapter 142.1 3 years ago
Chapter 142 3 years ago
Chapter 141 3 years ago
Chapter 140 3 years ago
Chapter 139.1 3 years ago
Chapter 139 3 years ago
Chapter 138 3 years ago
Chapter 137.5 3 years ago
Chapter 137 3 years ago
Chapter 136 3 years ago
Chapter 135 3 years ago
Chapter 134 3 years ago
Chapter 133 3 years ago
Chapter 132 3 years ago
Chapter 131 3 years ago
Chapter 130 3 years ago
Chapter 129 3 years ago
Chapter 128 3 years ago
Chapter 127 3 years ago
Chapter 126 3 years ago
Chapter 125 3 years ago
Chapter 124 3 years ago
Chapter 123 3 years ago
Chapter 122 3 years ago
Chapter 121 3 years ago
Chapter 120 3 years ago
Chapter 119 3 years ago
Chapter 118 3 years ago
Chapter 117 3 years ago
Chapter 116 3 years ago
Chapter 115 3 years ago
Chapter 114 3 years ago
Chapter 113 3 years ago
Chapter 112 3 years ago
Chapter 111 3 years ago
Chapter 110 4 years ago
Chapter 109 4 years ago
Chapter 108 4 years ago
Chapter 107 4 years ago
Chapter 106 4 years ago
Chapter 105 4 years ago
Chapter 104 4 years ago
Chapter 103 4 years ago
Chapter 102 4 years ago
Chapter 101 4 years ago
Chapter 100 4 years ago
Chapter 99 4 years ago
Chapter 98 4 years ago
Chapter 97 4 years ago
Chapter 96 4 years ago
Chapter 95 4 years ago
Chapter 94 4 years ago
Chapter 93 4 years ago
Chapter 92 4 years ago
Chapter 91 4 years ago
Chapter 90 4 years ago
Chapter 89 4 years ago
Chapter 88 4 years ago
Chapter 87 4 years ago
Chapter 86 4 years ago
Chapter 85 4 years ago
Chapter 84 4 years ago
Chapter 83 4 years ago
Chapter 82 4 years ago
Chapter 81 4 years ago
Chapter 80 4 years ago
Chapter 79 4 years ago
Chapter 78 4 years ago
Chapter 77 4 years ago
Chapter 76 4 years ago
Chapter 75 4 years ago
Chapter 74 4 years ago
Chapter 73 4 years ago
Chapter 72 4 years ago
Chapter 71 4 years ago
Chapter 70 4 years ago
Chapter 69 4 years ago
Chapter 68 4 years ago
Chapter 67 4 years ago
Chapter 66 4 years ago
Chapter 65 4 years ago
Chapter 64 4 years ago
Chapter 63 4 years ago
Chapter 62 4 years ago
Chapter 61 4 years ago
Chapter 60 4 years ago
Chapter 59 4 years ago
Chapter 58 4 years ago
Chapter 57 4 years ago
Chapter 56 4 years ago
Chapter 55 4 years ago
Chapter 54 4 years ago
Chapter 53 4 years ago
Chapter 52 4 years ago
Chapter 51 4 years ago
Chapter 50 4 years ago
Chapter 49 4 years ago
Chapter 48 4 years ago
Chapter 47 4 years ago
Chapter 46 4 years ago
Chapter 45 4 years ago
Chapter 44 4 years ago
Chapter 43 4 years ago
Chapter 42 4 years ago
Chapter 41 4 years ago
Chapter 40 4 years ago
Chapter 39 4 years ago
Chapter 38 4 years ago
Chapter 37 4 years ago
Chapter 36 4 years ago
Chapter 35 4 years ago
Chapter 34 4 years ago
Chapter 33 4 years ago
Chapter 32 4 years ago
Chapter 31 4 years ago
Chapter 30 4 years ago
Chapter 29 4 years ago
Chapter 28 4 years ago
Chapter 27 4 years ago
Chapter 26 4 years ago
Chapter 25 4 years ago
Chapter 24 4 years ago
Chapter 23 4 years ago
Chapter 22 4 years ago
Chapter 21 4 years ago
Chapter 20 4 years ago
Chapter 19 4 years ago
Chapter 18 4 years ago
Chapter 17 4 years ago
Chapter 16 4 years ago
Chapter 15 4 years ago
Chapter 14 4 years ago
Chapter 13 4 years ago
Chapter 12 4 years ago
Chapter 11 4 years ago
Chapter 10 4 years ago
Chapter 9 4 years ago
Chapter 8 4 years ago
Chapter 7 4 years ago
Chapter 6 4 years ago
Chapter 5 4 years ago
Chapter 4 4 years ago
Chapter 3 4 years ago
Chapter 2 4 years ago
Chapter 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo