Kushuku Gakkou no Alice

Kushuku Gakkou no Alice

Tên khác: Kushuku Gakkou No Juliet

Thể loại: Action, Comedy, One Shot, Romance, Shounen

Tác giả: Kaneda Yousuke

Nhóm dịch: Otakusan

Tình trạng: Ngưng

Romeo và Juliet thời hiện đại xuất hiện =))

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 78 1 week ago
Chapter 77 1 week ago
Chapter 76 2 weeks ago
Chapter 75 3 weeks ago
Chapter 74 3 weeks ago
Chapter 73 3 weeks ago
Chapter 72 3 weeks ago
Chapter 71 1 month ago
Chapter 70 1 month ago
Chapter 69 1 month ago
Chapter 68 1 month ago
Chapter 67 1 month ago
Chapter 66 1 month ago
Chapter 65 1 month ago
Chapter 64 1 month ago
Chapter 63 1 month ago
Chapter 62 1 month ago
Chapter 61 1 month ago
Chapter 60 1 month ago
Chapter 59 1 month ago
Chapter 58 1 month ago
Chapter 57 1 month ago
Chapter 56 2 months ago
Chapter 55 2 months ago
Chapter 55 2 months ago
Chapter 54 2 months ago
Chapter 54 2 months ago
Chapter 53 2 months ago
Chapter 53 2 months ago
Chapter 50 3 months ago
Chapter 49 3 months ago
Chapter 48 3 months ago
Chapter 47 3 months ago
Chapter 46 3 months ago
Chapter 45 3 months ago
Chapter 44 3 months ago
Chapter 43 4 months ago
Chapter 42 4 months ago
Chapter 41 5 months ago
Chapter 40 5 months ago
Chapter 39 5 months ago
Chapter 38 5 months ago
Chapter 37 6 months ago
Chapter 36 6 months ago
Chapter 35 6 months ago
Chapter 34 8 months ago
Chapter 33 9 months ago
Chapter 32 9 months ago
Chapter 31 9 months ago
Chapter 30 9 months ago
Chapter 29 9 months ago
Chapter 28 9 months ago
Chapter 27 9 months ago
Chapter 26 9 months ago
Chapter 25 9 months ago
Chapter 24 9 months ago
Chapter 20 9 months ago
Chapter 19 9 months ago
Chapter 18 9 months ago
Chapter 17 9 months ago
Chapter 16 9 months ago
Chapter 15 9 months ago
Chapter 14 9 months ago
Chapter 13 9 months ago
Chapter 12 9 months ago
Chapter 11 9 months ago
Chapter 10 9 months ago
Chapter 9 9 months ago
Chapter 8 9 months ago
Chapter 7 9 months ago
Chapter 6 9 months ago
Chapter 5 9 months ago
Chapter 4 9 months ago
Chapter 3 9 months ago
Chapter 2 9 months ago
Oneshot 3 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Bullet Burn Team Chapter 68
Tắt quảng cáo
X