Kushuku Gakkou no Alice

Kushuku Gakkou no Alice

Tên khác: Kushuku Gakkou No Juliet

Thể loại: Action, Comedy, One Shot, Romance, Shounen

Tác giả: Kaneda Yousuke

Nhóm dịch: Otakusan

Tình trạng: Ngưng

Romeo và Juliet thời hiện đại xuất hiện =))

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 94 1 day ago
Chapter 93 1 week ago
Chapter 92 1 week ago
Chapter 91 2 weeks ago
Chapter 90 3 weeks ago
Chapter 89 1 month ago
Chapter 88 1 month ago
Chapter 87 1 month ago
Chapter 86 1 month ago
Chapter 85 1 month ago
Chapter 84 1 month ago
Chapter 83 1 month ago
Chapter 82 1 month ago
Chapter 81 1 month ago
Chapter 80 1 month ago
Chapter 79 1 month ago
Chapter 78 2 months ago
Chapter 77 2 months ago
Chapter 76 2 months ago
Chapter 75 2 months ago
Chapter 74 2 months ago
Chapter 73 2 months ago
Chapter 72 2 months ago
Chapter 71 3 months ago
Chapter 70 3 months ago
Chapter 69 3 months ago
Chapter 68 3 months ago
Chapter 67 3 months ago
Chapter 66 3 months ago
Chapter 65 3 months ago
Chapter 64 3 months ago
Chapter 63 3 months ago
Chapter 62 3 months ago
Chapter 61 3 months ago
Chapter 60 3 months ago
Chapter 59 3 months ago
Chapter 58 3 months ago
Chapter 57 3 months ago
Chapter 56 4 months ago
Chapter 55 4 months ago
Chapter 55 4 months ago
Chapter 54 4 months ago
Chapter 54 4 months ago
Chapter 53 4 months ago
Chapter 53 4 months ago
Chapter 50 5 months ago
Chapter 49 5 months ago
Chapter 48 5 months ago
Chapter 47 5 months ago
Chapter 46 5 months ago
Chapter 45 5 months ago
Chapter 44 5 months ago
Chapter 43 6 months ago
Chapter 42 6 months ago
Chapter 41 7 months ago
Chapter 40 7 months ago
Chapter 39 7 months ago
Chapter 38 7 months ago
Chapter 37 8 months ago
Chapter 36 8 months ago
Chapter 35 8 months ago
Chapter 34 10 months ago
Chapter 33 11 months ago
Chapter 32 11 months ago
Chapter 31 11 months ago
Chapter 30 11 months ago
Chapter 29 11 months ago
Chapter 28 11 months ago
Chapter 27 11 months ago
Chapter 26 11 months ago
Chapter 25 11 months ago
Chapter 24 11 months ago
Chapter 20 11 months ago
Chapter 19 11 months ago
Chapter 18 11 months ago
Chapter 17 11 months ago
Chapter 16 11 months ago
Chapter 15 11 months ago
Chapter 14 11 months ago
Chapter 13 11 months ago
Chapter 12 11 months ago
Chapter 11 11 months ago
Chapter 10 11 months ago
Chapter 9 11 months ago
Chapter 8 11 months ago
Chapter 7 11 months ago
Chapter 6 11 months ago
Chapter 5 11 months ago
Chapter 4 11 months ago
Chapter 3 11 months ago
Chapter 2 11 months ago
Oneshot 3 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Bullet Burn Team Chapter 68
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo