Huyết Ma Nhân

Huyết Ma Nhân

Tên khác: Giới ma nhân

Thể loại: Action, Horror, Supernatural

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 571 1 day ago
Chapter 570 3 days ago
Chapter 569 5 days ago
Chapter 568 1 week ago
Chapter 567 1 week ago
Chapter 566 1 week ago
Chapter 565 1 week ago
Chapter 564 2 weeks ago
Chapter 563 3 weeks ago
Chapter 562 3 weeks ago
Chapter 561 3 weeks ago
Chapter 560 4 weeks ago
Chapter 559 1 month ago
Chapter 558 1 month ago
Chapter 557 1 month ago
Chapter 556 1 month ago
Chapter 555 1 month ago
Chapter 554 1 month ago
Chapter 553 2 months ago
Chapter 552 2 months ago
Chapter 551 2 months ago
Chapter 550 2 months ago
Chapter 549 2 months ago
Chapter 548 2 months ago
Chapter 547 2 months ago
Chapter 546 2 months ago
Chapter 545 2 months ago
Chapter 544 2 months ago
Chapter 543 2 months ago
Chapter 542 2 months ago
Chapter 541 2 months ago
Chapter 540 2 months ago
Chapter 539 3 months ago
Chapter 538 3 months ago
Chapter 537 3 months ago
Chapter 536 3 months ago
Chapter 535 3 months ago
Chapter 534 3 months ago
Chapter 533 3 months ago
Chapter 532 3 months ago
Chapter 531 3 months ago
Chapter 530 3 months ago
Chapter 529 3 months ago
Chapter 528 3 months ago
Chapter 527 3 months ago
Chapter 526 3 months ago
Chapter 525 3 months ago
Chapter 524 3 months ago
Chapter 523 3 months ago
Chapter 522 3 months ago
Chapter 521 3 months ago
Chapter 520 3 months ago
Chapter 519 3 months ago
Chapter 518 3 months ago
Chapter 517 3 months ago
Chapter 516 3 months ago
Chapter 515 3 months ago
Chapter 514 3 months ago
Chapter 513 3 months ago
Chapter 512 4 months ago
Chapter 511 4 months ago
Chapter 510 5 months ago
Chapter 509 5 months ago
Chapter 508 5 months ago
Chapter 507 5 months ago
Chapter 506 5 months ago
Chapter 505 5 months ago
Chapter 504 5 months ago
Chapter 503 5 months ago
Chapter 502 5 months ago
Chapter 501 5 months ago
Chapter 500 6 months ago
Chapter 499 6 months ago
Chapter 498 6 months ago
Chapter 497 6 months ago
Chapter 496 6 months ago
Chapter 495 6 months ago
Chapter 494 6 months ago
Chapter 493 6 months ago
Chapter 492 6 months ago
Chapter 491 6 months ago
Chapter 490 6 months ago
Chapter 489 7 months ago
Chapter 488 7 months ago
Chapter 487 7 months ago
Chapter 486 7 months ago
Chapter 485 7 months ago
Chapter 484 7 months ago
Chapter 483 8 months ago
Chapter 482 8 months ago
Chapter 481 8 months ago
Chapter 480 8 months ago
Chapter 479 8 months ago
Chapter 478 8 months ago
Chapter 477 8 months ago
Chapter 476 8 months ago
Chapter 475 8 months ago
Chapter 474 8 months ago
Chapter 473 8 months ago
Chapter 472 8 months ago
Chapter 471 8 months ago
Chapter 470 9 months ago
Chapter 469 9 months ago
Chapter 468 9 months ago
Chapter 467 9 months ago
Chapter 466 9 months ago
Chapter 465 9 months ago
Chapter 464 9 months ago
Chapter 463 9 months ago
Chapter 462 9 months ago
Chapter 461 9 months ago
Chapter 460 9 months ago
Chapter 459 9 months ago
Chapter 458 9 months ago
Chapter 457 9 months ago
Chapter 456 9 months ago
Chapter 455 9 months ago
Chapter 454 9 months ago
Chapter 453 9 months ago
Chapter 452 9 months ago
Chapter 451 9 months ago
Chapter 450 9 months ago
Chapter 449 9 months ago
Chapter 448 9 months ago
Chapter 447 9 months ago
Chapter 446 9 months ago
Chapter 445 9 months ago
Chapter 444 9 months ago
Chapter 443 9 months ago
Chapter 442 9 months ago
Chapter 441 9 months ago
Chapter 440 9 months ago
Chapter 439 9 months ago
Chapter 438 9 months ago
Chapter 437 9 months ago
Chapter 436 9 months ago
Chapter 435 9 months ago
Chapter 434 1 year ago
Chapter 433 1 year ago
Chapter 432 1 year ago
Chapter 431 1 year ago
Chapter 430 1 year ago
Chapter 429 1 year ago
Chapter 428 1 year ago
Chapter 427 1 year ago
Chapter 426 1 year ago
Chapter 425 1 year ago
Chapter 424 1 year ago
Chapter 423 1 year ago
Chapter 422 1 year ago
Chapter 421 1 year ago
Chapter 420 1 year ago
Chapter 419 1 year ago
Chapter 418 1 year ago
Chapter 417 1 year ago
Chapter 416 1 year ago
Chapter 415 1 year ago
Chapter 414 1 year ago
Chapter 413 1 year ago
Chapter 412 1 year ago
Chapter 411 1 year ago
Chapter 410 1 year ago
Chapter 409 1 year ago
Chapter 408 1 year ago
Chapter 407 1 year ago
Chapter 406 1 year ago
Chapter 405 1 year ago
Chapter 404 1 year ago
Chapter 403 1 year ago
Chapter 402 1 year ago
Chapter 401 1 year ago
Chapter 400 1 year ago
Chapter 399 1 year ago
Chapter 398 1 year ago
Chapter 397 1 year ago
Chapter 396 1 year ago
Chapter 395 1 year ago
Chapter 394 1 year ago
Chapter 393 1 year ago
Chapter 392 1 year ago
Chapter 391 1 year ago
Chapter 390 1 year ago
Chapter 389 1 year ago
Chapter 388 1 year ago
Chapter 387 1 year ago
Chapter 386 1 year ago
Chapter 385 1 year ago
Chapter 384 1 year ago
Chapter 383 1 year ago
Chapter 382 1 year ago
Chapter 381 1 year ago
Chapter 380 1 year ago
Chapter 379 1 year ago
Chapter 378 1 year ago
Chapter 377 1 year ago
Chapter 376 1 year ago
Chapter 375 1 year ago
Chapter 374 1 year ago
Chapter 373 1 year ago
Chapter 372 1 year ago
Chapter 371 1 year ago
Chapter 370 1 year ago
Chapter 369 1 year ago
Chapter 368 1 year ago
Chapter 367 1 year ago
Chapter 366 1 year ago
Chapter 365 1 year ago
Chapter 364 1 year ago
Chapter 363 1 year ago
Chapter 362 1 year ago
Chapter 361 1 year ago
Chapter 360 1 year ago
Chapter 359 1 year ago
Chapter 358 1 year ago
Chapter 357 1 year ago
Chapter 356 1 year ago
Chapter 355 1 year ago
Chapter 354 1 year ago
Chapter 353 1 year ago
Chapter 352 1 year ago
Chapter 351 1 year ago
Chapter 350 1 year ago
Chapter 349 1 year ago
Chapter 348 1 year ago
Chapter 347 1 year ago
Chapter 346 1 year ago
Chapter 345 1 year ago
Chapter 344 1 year ago
Chapter 343 1 year ago
Chapter 342 1 year ago
Chapter 341 1 year ago
Chapter 340 1 year ago
Chapter 339 1 year ago
Chapter 338 1 year ago
Chapter 337 1 year ago
Chapter 336 1 year ago
Chapter 335 1 year ago
Chapter 334 1 year ago
Chapter 333 1 year ago
Chapter 332 1 year ago
Chapter 331 1 year ago
Chapter 330 1 year ago
Chapter 329 1 year ago
Chapter 328 1 year ago
Chapter 327 1 year ago
Chapter 326 1 year ago
Chapter 325 1 year ago
Chapter 324 1 year ago
Chapter 323 1 year ago
Chapter 322 1 year ago
Chapter 321 1 year ago
Chapter 320 1 year ago
Chapter 319 1 year ago
Chapter 318 1 year ago
Chapter 317 1 year ago
Chapter 316 1 year ago
Chapter 315 1 year ago
Chapter 314 1 year ago
Chapter 313 1 year ago
Chapter 312 1 year ago
Chapter 311 1 year ago
Chapter 310 1 year ago
Chapter 309 1 year ago
Chapter 308 1 year ago
Chapter 307 1 year ago
Chapter 306 1 year ago
Chapter 305 1 year ago
Chapter 304 1 year ago
Chapter 303 1 year ago
Chapter 302 1 year ago
Chapter 301 1 year ago
Chapter 300 1 year ago
Chapter 299 1 year ago
Chapter 298 1 year ago
Chapter 297 1 year ago
Chapter 296 1 year ago
Chapter 295 1 year ago
Chapter 294 1 year ago
Chapter 293 1 year ago
Chapter 292 1 year ago
Chapter 291 1 year ago
Chapter 290 1 year ago
Chapter 289 1 year ago
Chapter 288 1 year ago
Chapter 287 1 year ago
Chapter 286 1 year ago
Chapter 285 1 year ago
Chapter 284 1 year ago
Chapter 283 1 year ago
Chapter 282 1 year ago
Chapter 281 1 year ago
Chapter 280 1 year ago
Chapter 279 1 year ago
Chapter 278 1 year ago
Chapter 277 1 year ago
Chapter 276 1 year ago
Chapter 275 2 years ago
Chapter 274 2 years ago
Chapter 273 2 years ago
Chapter 272 2 years ago
Chapter 271 2 years ago
Chapter 270 2 years ago
Chapter 269 2 years ago
Chapter 268 2 years ago
Chapter 267 2 years ago
Chapter 266 2 years ago
Chapter 265 2 years ago
Chapter 264 2 years ago
Chapter 263 2 years ago
Chapter 262 2 years ago
Chapter 261 2 years ago
Chapter 260 2 years ago
Chapter 259 2 years ago
Chapter 258 2 years ago
Chapter 257 2 years ago
Chapter 256 2 years ago
Chapter 255 2 years ago
Chapter 254 2 years ago
Chapter 253 2 years ago
Chapter 252 2 years ago
Chapter 251 2 years ago
Chapter 250 2 years ago
Chapter 249 2 years ago
Chapter 248 2 years ago
Chapter 247 2 years ago
Chapter 246 2 years ago
Chapter 245 2 years ago
Chapter 244 2 years ago
Chapter 243 2 years ago
Chapter 242 2 years ago
Chapter 241 2 years ago
Chapter 240 2 years ago
Chapter 239 2 years ago
Chapter 238 2 years ago
Chapter 237 2 years ago
Chapter 236 2 years ago
Chapter 235 2 years ago
Chapter 234 2 years ago
Chapter 233 2 years ago
Chapter 232 2 years ago
Chapter 231 2 years ago
Chapter 230 2 years ago
Chapter 229 2 years ago
Chapter 228 2 years ago
Chapter 227 2 years ago
Chapter 226 2 years ago
Chapter 225 2 years ago
Chapter 224 2 years ago
Chapter 223 2 years ago
Chapter 222 2 years ago
Chapter 221 2 years ago
Chapter 220 2 years ago
Chapter 219 2 years ago
Chapter 218 2 years ago
Chapter 217 2 years ago
Chapter 216 2 years ago
Chapter 215 2 years ago
Chapter 214 2 years ago
Chapter 213 2 years ago
Chapter 212 2 years ago
Chapter 211 2 years ago
Chapter 210 2 years ago
Chapter 209 2 years ago
Chapter 208 2 years ago
Chapter 207 2 years ago
Chapter 206 2 years ago
Chapter 205 2 years ago
Chapter 204 2 years ago
Chapter 203 2 years ago
Chapter 202 2 years ago
Chapter 201 2 years ago
Chapter 200 3 years ago
Chapter 199 3 years ago
Chapter 198 3 years ago
Chapter 197 3 years ago
Chapter 196 3 years ago
Chapter 195 3 years ago
Chapter 194 3 years ago
Chapter 193 3 years ago
Chapter 192 3 years ago
Chapter 191 3 years ago
Chapter 190 3 years ago
Chapter 189 3 years ago
Chapter 188 3 years ago
Chapter 187 3 years ago
Chapter 186 3 years ago
Chapter 185 3 years ago
Chapter 184 3 years ago
Chapter 183 3 years ago
Chapter 182 3 years ago
Chapter 181 3 years ago
Chapter 180 3 years ago
Chapter 179 3 years ago
Chapter 178 3 years ago
Chapter 177 3 years ago
Chapter 176 3 years ago
Chapter 175 3 years ago
Chapter 174 3 years ago
Chapter 173 3 years ago
Chapter 172 3 years ago
Chapter 171 3 years ago
Chapter 170 3 years ago
Chapter 169 3 years ago
Chapter 168 3 years ago
Chapter 167 3 years ago
Chapter 166 3 years ago
Chapter 165 3 years ago
Chapter 164 3 years ago
Chapter 163 3 years ago
Chapter 162 3 years ago
Chapter 161 3 years ago
Chapter 160 3 years ago
Chapter 159 3 years ago
Chapter 158 3 years ago
Chapter 157 3 years ago
Chapter 156 3 years ago
Chapter 155 3 years ago
Chapter 154 3 years ago
Chapter 153 3 years ago
Chapter 152 3 years ago
Chapter 151 3 years ago
Chapter 150 3 years ago
Chapter 149 3 years ago
Chapter 148 3 years ago
Chapter 147 3 years ago
Chapter 146 3 years ago
Chapter 145 3 years ago
Chapter 144 3 years ago
Chapter 143 3 years ago
Chapter 142 3 years ago
Chapter 141 3 years ago
Chapter 140 3 years ago
Chapter 139 3 years ago
Chapter 138 3 years ago
Chapter 137 3 years ago
Chapter 136 3 years ago
Chapter 135 3 years ago
Chapter 134 3 years ago
Chapter 133 3 years ago
Chapter 132 3 years ago
Chapter 131 3 years ago
Chapter 130 3 years ago
Chapter 129 3 years ago
Chapter 128 3 years ago
Chapter 127 3 years ago
Chapter 126 3 years ago
Chapter 125 3 years ago
Chapter 124 3 years ago
Chapter 123 3 years ago
Chapter 122 3 years ago
Chapter 121 3 years ago
Chapter 120 3 years ago
Chapter 119 3 years ago
Chapter 118 3 years ago
Chapter 117 3 years ago
Chapter 116 3 years ago
Chapter 115 3 years ago
Chapter 114 3 years ago
Chapter 113 3 years ago
Chapter 112 3 years ago
Chapter 111 3 years ago
Chapter 110 3 years ago
Chapter 109 3 years ago
Chapter 108 3 years ago
Chapter 107 3 years ago
Chapter 106 3 years ago
Chapter 105 3 years ago
Chapter 104 3 years ago
Chapter 103 3 years ago
Chapter 102 3 years ago
Chapter 101 3 years ago
Chapter 100 3 years ago
Chapter 99 3 years ago
Chapter 98 3 years ago
Chapter 97 3 years ago
Chapter 96 3 years ago
Chapter 95 3 years ago
Chapter 94 3 years ago
Chapter 93 3 years ago
Chapter 92 3 years ago
Chapter 91 4 years ago
Chapter 90 4 years ago
Chapter 89 4 years ago
Chapter 88 4 years ago
Chapter 87 4 years ago
Chapter 86 4 years ago
Chapter 85 4 years ago
Chapter 84 4 years ago
Chapter 83 4 years ago
Chapter 82 4 years ago
Chapter 81 4 years ago
Chapter 80 4 years ago
Chapter 79 4 years ago
Chapter 78 4 years ago
Chapter 77 4 years ago
Chapter 76 4 years ago
Chapter 75 4 years ago
Chapter 74 4 years ago
Chapter 73 4 years ago
Chapter 72 4 years ago
Chapter 71 4 years ago
Chapter 70 4 years ago
Chapter 69 4 years ago
Chapter 68 4 years ago
Chapter 67 4 years ago
Chapter 66 4 years ago
Chapter 65 4 years ago
Chapter 64 4 years ago
Chapter 63 4 years ago
Chapter 62 4 years ago
Chapter 61 4 years ago
Chapter 60 4 years ago
Chapter 59 4 years ago
Chapter 58 4 years ago
Chapter 57 4 years ago
Chapter 56 4 years ago
Chapter 55 4 years ago
Chapter 54 4 years ago
Chapter 53 4 years ago
Chapter 52 4 years ago
Chapter 51 4 years ago
Chapter 50 4 years ago
Chapter 49 4 years ago
Chapter 48 4 years ago
Chapter 47 4 years ago
Chapter 46 4 years ago
Chapter 45 4 years ago
Chapter 44 4 years ago
Chapter 43 4 years ago
Chapter 42 4 years ago
Chapter 41 4 years ago
Chapter 40 4 years ago
Chapter 39 4 years ago
Chapter 38 4 years ago
Chapter 37 4 years ago
Chapter 36 4 years ago
Chapter 35 4 years ago
Chapter 34 4 years ago
Chapter 33 4 years ago
Chapter 32 4 years ago
Chapter 31 4 years ago
Chapter 30 4 years ago
Chapter 29 4 years ago
Chapter 28 4 years ago
Chapter 27 4 years ago
Chapter 26 4 years ago
Chapter 25 4 years ago
Chapter 24 4 years ago
Chapter 23 4 years ago
Chapter 22 4 years ago
Chapter 21 4 years ago
Chapter 20 4 years ago
Chapter 19 4 years ago
Chapter 18 4 years ago
Chapter 17 4 years ago
Chapter 16 4 years ago
Chapter 15 4 years ago
Chapter 14 4 years ago
Chapter 13 4 years ago
Chapter 12 4 years ago
Chapter 11 4 years ago
Chapter 10 4 years ago
Chapter 9 4 years ago
Chapter 8 4 years ago
Chapter 7 4 years ago
Chapter 6 4 years ago
Chapter 5 4 years ago
Chapter 4 4 years ago
Chapter 3 4 years ago
Chapter 2 4 years ago
Chapter 1 4 years ago
Chapter 0.1 2 months ago
Chapter 0 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo