Tây Du

Tây Du

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Võ thuật, Sci-fi

Tác giả: Trịnh kiến hòa - Đặng chỉ huy

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 183 1 month ago
Chapter 182 2 months ago
Chapter 181 2 months ago
Chapter 180 2 months ago
Chapter 179 2 months ago
Chapter 178 2 months ago
Chapter 177 3 months ago
Chapter 176 3 months ago
Chapter 175 3 months ago
Chapter 174 3 months ago
Chapter 173 4 months ago
Chapter 172 4 months ago
Chapter 171 4 months ago
Chapter 170 4 months ago
Chapter 169 4 months ago
Chapter 168 4 months ago
Chapter 167 4 months ago
Chapter 166 4 months ago
Chapter 165 5 months ago
Chapter 164 5 months ago
Chapter 163 5 months ago
Chapter 162 5 months ago
Chapter 161 6 months ago
Chapter 160 6 months ago
Chapter 159 6 months ago
Chapter 158 6 months ago
Chapter 157 7 months ago
Chapter 156 7 months ago
Chapter 155 7 months ago
Chapter 154 7 months ago
Chapter 153 8 months ago
Chapter 152 8 months ago
Chapter 151 8 months ago
Chapter 150 8 months ago
Chapter 149 9 months ago
Chapter 148 9 months ago
Chapter 147 10 months ago
Chapter 146 10 months ago
Chapter 145 10 months ago
Chapter 144 10 months ago
Chapter 143 10 months ago
Chapter 142 10 months ago
Chapter 141 11 months ago
Chapter 140 11 months ago
Chapter 139 11 months ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89B 1 year ago
Chapter 89A 1 year ago
Chapter 88B 1 year ago
Chapter 88A 1 year ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Chapter 74 2 years ago
Chapter 73 2 years ago
Chapter 72 2 years ago
Chapter 71 2 years ago
Chapter 70 2 years ago
Chapter 69 2 years ago
Chapter 68 2 years ago
Chapter 67 2 years ago
Chapter 66 2 years ago
Chapter 65 2 years ago
Chapter 64 2 years ago
Chapter 63 2 years ago
Chapter 62 2 years ago
Chapter 61 2 years ago
Chapter 60 2 years ago
Chapter 59 2 years ago
Chapter 58 2 years ago
Chapter 57 2 years ago
Chapter 56 2 years ago
Chapter 55 2 years ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53 2 years ago
Chapter 52 2 years ago
Chapter 51 2 years ago
Chapter 50 2 years ago
Chapter 49 2 years ago
Chapter 48 2 years ago
Chapter 47 2 years ago
Chapter 46 2 years ago
Chapter 45 2 years ago
Chapter 44 2 years ago
Chapter 43 2 years ago
Chapter 42 2 years ago
Chapter 41 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 3 years ago
Chapter 33 3 years ago
Chapter 32 3 years ago
Chapter 31 3 years ago
Chapter 30 3 years ago
Chapter 29 3 years ago
Chapter 28 3 years ago
Chapter 27 3 years ago
Chapter 26 3 years ago
Chapter 25 3 years ago
Chapter 24 3 years ago
Chapter 23 3 years ago
Chapter 22 3 years ago
Chapter 21 3 years ago
Chapter 20 3 years ago
Chapter 19 3 years ago
Chapter 18 3 years ago
Chapter 17 3 years ago
Chapter 16 3 years ago
Chapter 15 3 years ago
Chapter 14 3 years ago
Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 3 years ago
Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 3 years ago
Chapter 11: Dị Sắc 3 years ago
Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 3 years ago
Chapter 9: Tiểu Bạch Long 3 years ago
Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 3 years ago
Chapter 7: Không vì thương sinh 3 years ago
Chapter 6: Tim Bất Tử 3 years ago
Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 3 years ago
Chapter 4: Sói trả Kinh 3 years ago
Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 3 years ago
Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 3 years ago
Chapter 1: Rồng và Sói 3 years ago
Tắt quảng cáo
X
X