Denpa Kyoushi

Denpa Kyoushi

Thể loại: Comedy, Harem, Romance, School Life, Shounen, Slice of life

Tác giả: AZUMA Takeshi

Nhóm dịch: Devil Slayer Team , dark team - (2.nt) cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

*Nội dung: Kagami Junichirou , Một thiên tài và còn nhận được cả giải thưởng Nobel Nhưng anh lại là 1 NEET , Một người bị mắc một căn bệnh nghiêm trọng "CVM" Và anh vẫn sống để mà đi dạy học trong trường được và còn là một thầy giáo "Khác Thường"

**Ghi chú:

    + Bé Love làm ở chap 101 nay lạc ở đâu hiện về giúp

    + Kể sau khi chap 104 trở đi,  Denpa Kyoushi sẽ được up đều đặn mỗi tối thứ 6.  Nhớ đón xem nhé.

=_= Đã chỉnh sửa lúc 11:25 ngày 22/04/2015 , sắp 30 tháng 4 rồi người ơi. =_=

Tên chương Thời gian đăng
Chap 141 2 years ago
Chap 140 3 years ago
Chap 139 3 years ago
Chap 138 3 years ago
Chap 137 3 years ago
Chap 136,5 3 years ago
Chap 136 3 years ago
Chap 135 3 years ago
Chap 134 3 years ago
Chap 133 3 years ago
Chap 132 3 years ago
Chap 131 3 years ago
Chap 130 3 years ago
Chap 129 3 years ago
Chap 128 3 years ago
Chap 127 3 years ago
Chap 126 3 years ago
Chap 125 3 years ago
Chap 124 3 years ago
Chap 123 3 years ago
Chap 122 3 years ago
Chap 121 3 years ago
Chap 120 3 years ago
Chap 119 3 years ago
Chap 118 3 years ago
Chap 117 4 years ago
Chap 116 4 years ago
Chap 115 4 years ago
Chap 114 4 years ago
Chap 113 4 years ago
Chap 112 4 years ago
Chap 111 4 years ago
Chap 110 4 years ago
Chap 109 4 years ago
Chap 108 4 years ago
Chap 107 4 years ago
Chap 106 4 years ago
Chap 105 4 years ago
Chap 104 4 years ago
Chap 103 4 years ago
Chap 102 4 years ago
Chap 101 4 years ago
Chap 100 4 years ago
Chap 99 4 years ago
Chap 98 4 years ago
Chap 97 4 years ago
Chap 96 4 years ago
Chap 95 4 years ago
Chap 94 4 years ago
Chap 93 4 years ago
Chap 92 4 years ago
Chap 91 4 years ago
Chap 90 4 years ago
Chap 89 4 years ago
Chap 88 4 years ago
Chap 87 4 years ago
Chap 86 4 years ago
Chap 85 4 years ago
Chap 84 4 years ago
Chap 83 4 years ago
Chap 82 4 years ago
Chap 81 4 years ago
Chap 80 4 years ago
Chap 79 4 years ago
Chap 78 4 years ago
Chap 77 4 years ago
Chap 76 4 years ago
Chap 75 4 years ago
Chap 74 4 years ago
Chap 73 4 years ago
Chap 72 4 years ago
Chap 71 4 years ago
Chap 70 4 years ago
Chap 69 4 years ago
Chap 68 4 years ago
Chap 67 4 years ago
Chap 66 4 years ago
Chap 65 4 years ago
Chap 64 4 years ago
Chap 63 4 years ago
Chap 62 4 years ago
Chap 61 4 years ago
Chap 60 4 years ago
Chap 59 4 years ago
Chap 58 4 years ago
Chap 57 4 years ago
Chap 56 4 years ago
Chap 55 4 years ago
Chap 54 4 years ago
Chap 53 4 years ago
Chap 52 4 years ago
Chap 51 4 years ago
Chap 50 4 years ago
Chap 49 4 years ago
Chap 48 4 years ago
Chap 47 4 years ago
Chap 46 4 years ago
Chap 45 4 years ago
Chap 44 4 years ago
Chap 43 4 years ago
Chap 42 4 years ago
Chap 41 4 years ago
Chap 40 4 years ago
Chap 39 4 years ago
Chap 38 4 years ago
Chap 37 4 years ago
Chap 36 4 years ago
Chap 35 4 years ago
Chap 34 4 years ago
Chap 33 4 years ago
Chap 32 4 years ago
Chap 31 4 years ago
Chap 30 4 years ago
Chap 29 4 years ago
Chap 28 4 years ago
Chap 27 4 years ago
Chap 26 4 years ago
Chap 25 4 years ago
Chap 24 4 years ago
Chap 23 4 years ago
Chap 22 4 years ago
Chap 21 4 years ago
Chap 20 4 years ago
Chap 19 4 years ago
Chap 18 4 years ago
Chap 17 4 years ago
Chap 16 4 years ago
Chap 15 4 years ago
Chap 14 4 years ago
Chap 13 4 years ago
Chap 12 4 years ago
Chap 11 4 years ago
Chap 10 4 years ago
Chap 9 4 years ago
Chap 8 4 years ago
Chap 7 4 years ago
Chap 6 4 years ago
Chap 5 4 years ago
Chap 4 4 years ago
Chap 3 4 years ago
Chap 2 4 years ago
Chap 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo