Gái Vàng Gái Bạc

Gái Vàng Gái Bạc

Tên khác: Kin no Kanojo Gin no Kanojo ,金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo, Gái vàng gái bạc

Thể loại: Comedy, Drama, Ecchi, Fantasy, Romance, School Life, Shounen

Tác giả: AKAI Maruboro

Nhóm dịch: Devil Slayer Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu chiện về một chàng tiều phu nghèo đang cưa ̶g̶̶á̶̶i̶  cây thì ̶g̶̶á̶̶i̶  rìu rơi xuống hồ, ̶b̶̶à̶ ông tiên hiện lên và...

Trang chủ của bọn mình: https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

 

 

 

 

 

...

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Attack 44 Bản raw (chưa dịch) 1 year ago
Attack 43 Bản raw (chưa dịch) 1 year ago
Attack 42 Bản raw (chưa dịch) 1 year ago
Attack 41 Bản raw (chưa dịch) 1 year ago
Attack 40 Bản raw (chưa dịch) 2 years ago
Attack 39 Bản raw (chưa dịch) 2 years ago
Attack 38 Bản raw (chưa dịch) 2 years ago
Attack 37 Bản raw (chưa dịch) 2 years ago
Attack 36 Bản raw (chưa dịch) 2 years ago
Attack 35 Bản raw (chưa dịch) 2 years ago
Attack 34 Bản raw (chưa dịch) 2 years ago
Attack 33 Bản raw (chưa dịch) 2 years ago
Attack 32 Bản raw (chưa dịch) 2 years ago
Attack 31 Bản raw (chưa dịch) 2 years ago
Attack 30 Bản raw (chưa dịch) 2 years ago
Attack 29 Bản raw (chưa dịch) 3 years ago
Attack 28 Bản raw (chưa dịch) 3 years ago
Attack 27 Bản raw (chưa dịch) 3 years ago
Attack 26 Bản raw (chưa dịch) 3 years ago
Attack 25 Bản raw (chưa dịch) 3 years ago
Attack 24 Bản raw (chưa dịch) 3 years ago
Attack 23 Bản raw (chưa dịch) 3 years ago
Attack 22 3 years ago
Attack 21 3 years ago
Attack 20 3 years ago
Attack 19 3 years ago
Attack 18 3 years ago
Attack 17 3 years ago
Attack 16 3 years ago
Attack 15 3 years ago
Attack 14 3 years ago
Attack 13 3 years ago
Attack 12 3 years ago
Attack 11 3 years ago
Attack 10 3 years ago
Attack 9 3 years ago
Attack 8 3 years ago
Attack 7 3 years ago
Attack 6 4 years ago
Attack 5 4 years ago
Attack 4 4 years ago
Attack 3 4 years ago
Attack 2 4 years ago
Attack 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo