Appleseed

Appleseed

Thể loại: Action, Mecha, Sci-fi, Shounen

Tác giả: SHIROW Masamune

Nhóm dịch: SSS Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Thế chiến thứ 3 kết thúc, Duenan Knute và đồng nghiệp cyborg Briareos cố gắng tồn tại ở các thành phố bị bỏ hoang và khu phi quân sự sau chiến tranh. Và chuyện bắt đầu xảy ra.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 10.2 4 years ago
Chapter 10.1 4 years ago
Chapter 9 4 years ago
Chapter 8 4 years ago
Chapter 7 4 years ago
Chapter 6 4 years ago
Chapter 5 4 years ago
Chapter 4 4 years ago
Chapter 3 4 years ago
Chapter 2 4 years ago
Chapter 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo