Onepunch Man

Onepunch Man

Tên khác: Đấm Phát Chết Luôn; Onepunch-Man; One punch Man

Thể loại: Action, Comedy, Seinen, Shounen, Supernatural

Tác giả: ONE, Murata Yuusuke

Nhóm dịch: Truyện Tranh Tuần , [Amethyst], Devil Slayer Team, Vechai cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Phồng tôm tình cờ đi lạc sang Nhật Bản ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 175 5 days ago
Chapter 174 2 weeks ago
Chapter 173 4 weeks ago
Chapter 172 1 month ago
Chapter 171 2 months ago
Chapter 170 2 months ago
Chapter 169 2 months ago
Chapter 168 3 months ago
Chapter 167 3 months ago
Chapter 166.5 2 months ago
Chapter 166 4 months ago
Chapter 165 4 months ago
Chapter 164 5 months ago
Chapter 163 5 months ago
Chapter 162 6 months ago
Chapter 161 6 months ago
Chapter 160 7 months ago
Chapter 159 7 months ago
Chapter 158 7 months ago
Chapter 157 8 months ago
Chapter 156 8 months ago
Chapter 155 9 months ago
Chapter 154 9 months ago
Chapter 153 10 months ago
Chapter 152 10 months ago
Chapter 151.5 11 months ago
Chapter 151 11 months ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144.5 1 year ago
Chapter 144 11 months ago
Chapter 143 11 months ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140 11 months ago
Chapter 139 11 months ago
Chapter 138 11 months ago
Chapter 137 ver2 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135.2 1 year ago
Chapter 135.1 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 2 years ago
Chapter 130 2 years ago
Chapter 129 2 years ago
Chapter 128 2 years ago
Chapter 127 2 years ago
Chapter 126 2 years ago
Chapter 125 2 years ago
Chapter 124.5 Extra Vol.15 BẢN RAW CHƯA DỊCH 2 years ago
Chapter 124 2 years ago
Chapter 123 2 years ago
Chapter 122 2 years ago
Chapter 121 2 years ago
Chapter 120 2 years ago
Chapter 119 2 years ago
Chapter 118 2 years ago
Chapter 117 2 years ago
Chapter 116 2 years ago
Chapter 115 2 years ago
Chapter 114.5 2 years ago
Chapter 114 2 years ago
Chapter 113 2 years ago
Chapter 112 3 years ago
Chapter 111.5 Bản RAW(chưa dịch) 3 years ago
Chapter 111 3 years ago
Chapter 110 3 years ago
Chapter 109 3 years ago
Chapter 108 3 years ago
Chapter 107 3 years ago
Chapter 106 3 years ago
Chapter 105.1 3 years ago
Chapter 105 3 years ago
Chapter 104 3 years ago
Chapter 103 3 years ago
Chapter 102 3 years ago
Onepunch-Man Chap Bonus 5 years ago
Onepunch-Man Chap Special 5 years ago
Onepunch-Man chap doujin 3 years ago
Chapter 101 3 years ago
Chapter 100 3 years ago
Chapter 99 3 years ago
Chapter 98 3 years ago
Chapter 97 3 years ago
Chapter 96 3 years ago
Chapter 95.1 Extra vol 11 3 years ago
Chapter 95 3 years ago
Chapter 94 3 years ago
Chapter 93.5 3 years ago
Chapter 93 4 years ago
Chapter 92 4 years ago
Chapter 91 4 years ago
Chapter 90 4 years ago
Chapter 89 4 years ago
Chapter 88 4 years ago
Chapter 87 4 years ago
Chapter 86 4 years ago
Chapter 85.5 phụ chương vol 10 4 years ago
Chapter 85 4 years ago
Chapter 84 4 years ago
Chapter 83 4 years ago
Chapter 82 4 years ago
Chapter 81.5 4 years ago
Chapter 81 4 years ago
Chapter 80 4 years ago
Chapter 79 4 years ago
Chapter 78.5 4 years ago
Chapter 78 4 years ago
Chapter 77.5 4 years ago
Chapter 77 4 years ago
Chapter 76 4 years ago
Chapter 75 4 years ago
Onepunch-Man Chap 74 4 years ago
Onepunch-Man Chap 73 4 years ago
Onepunch-Man Chap 72 4 years ago
Onepunch-Man Chap 71.5 4 years ago
Onepunch-Man Chap 71 4 years ago
Onepunch-Man Chap 70 4 years ago
Onepunch-Man Chap 69 4 years ago
Onepunch-Man Chap 68 4 years ago
Onepunch-Man Chap 67 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man Chap 67 4 years ago
Onepunch-Man Chap 66.6 4 years ago
Onepunch-Man Chap 66.5 4 years ago
Onepunch-Man Chap 66 4 years ago
Onepunch-Man Chap 65 4 years ago
Onepunch-Man Chap 64 4 years ago
Onepunch-Man Chap 63 4 years ago
Onepunch-Man Chap 62 5 years ago
Onepunch-Man Chap 61 5 years ago
Onepunch-Man Chap 60 5 years ago
Onepunch-Man Chap 59 5 years ago
Onepunch-Man Chap 58 5 years ago
Onepunch-Man Chap 57 5 years ago
Onepunch-Man Chap 56.5 5 years ago
Onepunch-Man Chap 56 5 years ago
Onepunch-Man Chap 55 5 years ago
Onepunch-Man Chap 54 5 years ago
Onepunch-Man Chap 53.2 5 years ago
Onepunch-Man Chap 53 5 years ago
Onepunch-Man Chap 52 5 years ago
Onepunch-Man Chap 51 5 years ago
Onepunch-Man Chap 50 5 years ago
Onepunch-Man Chap 49 ver 2 5 years ago
Onepunch-Man Chap 49 5 years ago
Onepunch-Man Chap 48.5 5 years ago
Onepunch-Man Chap 48 5 years ago
Onepunch-Man chap 47.5 5 years ago
Onepunch-Man Chap 47 ver 2 5 years ago
Onepunch-Man chap 47 5 years ago
Onepunch-Man chap 46.5 5 years ago
Onepunch-Man chap 46 ver 2 5 years ago
Onepunch-Man chap 46 5 years ago
Onepunch-Man chap 45 Ver 2 5 years ago
Onepunch-Man chap 45 5 years ago
Onepunch-Man chap 44 5 years ago
Onepunch-Man chap 43 5 years ago
Onepunch-Man chap 42 5 years ago
Onepunch-Man chap 41 ver 3 5 years ago
Onepunch-Man chap 41 ver 2 5 years ago
Onepunch-Man chap 41 5 years ago
Onepunch-Man Chap 40 5 years ago
Onepunch-Man Chap 39 5 years ago
Onepunch-Man Chap 38.5 5 years ago
Onepunch-Man Chap 38 ver 2 5 years ago
Onepunch-Man Chap 38 5 years ago
Onepunch-Man Chap 37 5 years ago
Onepunch-Man Chap 36.5 5 years ago
Onepunch-Man Chap 36 5 years ago
Onepunch-Man Chap 35.5 5 years ago
Onepunch-Man Chap 35 ver 2 5 years ago
Onepunch-Man Chap 35 5 years ago
Onepunch-Man Chap 34 5 years ago
Onepunch-Man Chap 33 5 years ago
Onepunch-Man Chap 32 5 years ago
Onepunch-Man Chap 31 5 years ago
Onepunch-Man Chap 30 5 years ago
Onepunch-Man Chap 29 5 years ago
Onepunch-Man Chap 28 5 years ago
Onepunch-Man Chap 27 5 years ago
Onepunch-Man Chap 26 5 years ago
Onepunch-Man Chap 25 5 years ago
Onepunch-Man chap 24 5 years ago
Onepunch-Man chap 23.5 5 years ago
Onepunch-Man chap 23 5 years ago
Onepunch-Man chap 22.5 3 years ago
Onepunch-Man chap 22 5 years ago
Onepunch-Man chap 21 5 years ago
Onepunch-Man chap 20 5 years ago
Onepunch-Man chap 19 5 years ago
Onepunch-Man chap 18.5 5 years ago
Onepunch-Man chap 18 5 years ago
Onepunch-Man chap 17 5 years ago
Onepunch-Man chap 16 5 years ago
Onepunch-Man chap 15 5 years ago
Onepunch-Man chap 14 5 years ago
Onepunch-Man chap 13 5 years ago
Onepunch-Man chap 12 5 years ago
Onepunch-Man chap 11 5 years ago
Onepunch-Man chap 10 5 years ago
Onepunch-Man chap 9 5 years ago
Onepunch-Man chap 8 5 years ago
Onepunch-Man chap 7 5 years ago
Onepunch-Man chap 6 5 years ago
Onepunch-Man chap 5 5 years ago
Onepunch-Man chap 4 5 years ago
Onepunch-Man chap 3 5 years ago
Onepunch-Man chap 2 5 years ago
Onepunch-Man chap 1 5 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo