Onepunch Man

Onepunch Man

Thể loại: Action, Comedy, Seinen, Shounen, Supernatural

Tác giả: ONE, Murata Yuusuke

Nhóm dịch: Vechai , [Amethyst], Devil Slayer Team cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Phồng tôm tình cờ đi lạc sang Nhật Bản ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 161 1 day ago
Chapter 160 2 weeks ago
Chapter 159 4 weeks ago
Chapter 158 1 month ago
Chapter 157 1 month ago
Chapter 156 2 months ago
Chapter 155 2 months ago
Chapter 154 3 months ago
Chapter 153 3 months ago
Chapter 152 3 months ago
Chapter 151.5 4 months ago
Chapter 151 5 months ago
Chapter 150 5 months ago
Chapter 149 5 months ago
Chapter 148 6 months ago
Chapter 147 6 months ago
Chapter 146 7 months ago
Chapter 145 8 months ago
Chapter 144.5 6 months ago
Chapter 144 5 months ago
Chapter 143 5 months ago
Chapter 142 8 months ago
Chapter 141 9 months ago
Chapter 140 5 months ago
Chapter 139 5 months ago
Chapter 138 5 months ago
Chapter 137 ver2 10 months ago
Chapter 137 11 months ago
Chapter 136 11 months ago
Chapter 135.2 11 months ago
Chapter 135.1 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124.5 Extra Vol.15 BẢN RAW CHƯA DỊCH 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 2 years ago
Chapter 121 2 years ago
Chapter 120 2 years ago
Chapter 119 2 years ago
Chapter 118 2 years ago
Chapter 117 2 years ago
Chapter 116 2 years ago
Chapter 115 2 years ago
Chapter 114.5 2 years ago
Chapter 114 2 years ago
Chapter 113 2 years ago
Chapter 112 2 years ago
Chapter 111.5 Bản RAW(chưa dịch) 2 years ago
Chapter 111 2 years ago
Chapter 110 2 years ago
Chapter 109 2 years ago
Chapter 108 2 years ago
Chapter 107 2 years ago
Chapter 106 2 years ago
Chapter 105.1 2 years ago
Chapter 105 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102 3 years ago
Onepunch-Man Chap Bonus 4 years ago
Onepunch-Man Chap Special 4 years ago
Onepunch-Man chap doujin 3 years ago
Chapter 101 3 years ago
Chapter 100 3 years ago
Chapter 99 3 years ago
Chapter 98 3 years ago
Chapter 97 3 years ago
Chapter 96 3 years ago
Chapter 95.1 Extra vol 11 3 years ago
Chapter 95 3 years ago
Chapter 94 3 years ago
Chapter 93.5 3 years ago
Chapter 93 3 years ago
Chapter 92 3 years ago
Chapter 91 3 years ago
Chapter 90 3 years ago
Chapter 89 3 years ago
Chapter 88 3 years ago
Chapter 87 3 years ago
Chapter 86 3 years ago
Chapter 85.5 phụ chương vol 10 3 years ago
Chapter 85 3 years ago
Chapter 84 3 years ago
Chapter 83 3 years ago
Chapter 82 3 years ago
Chapter 81.5 3 years ago
Chapter 81 3 years ago
Chapter 80 3 years ago
Chapter 79 4 years ago
Chapter 78.5 4 years ago
Chapter 78 4 years ago
Chapter 77.5 4 years ago
Chapter 77 4 years ago
Chapter 76 4 years ago
Chapter 75 4 years ago
Onepunch-Man Chap 74 4 years ago
Onepunch-Man Chap 73 4 years ago
Onepunch-Man Chap 72 4 years ago
Onepunch-Man Chap 71.5 4 years ago
Onepunch-Man Chap 71 4 years ago
Onepunch-Man Chap 70 4 years ago
Onepunch-Man Chap 69 4 years ago
Onepunch-Man Chap 68 4 years ago
Onepunch-Man Chap 67 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man Chap 67 4 years ago
Onepunch-Man Chap 66.6 4 years ago
Onepunch-Man Chap 66.5 4 years ago
Onepunch-Man Chap 66 4 years ago
Onepunch-Man Chap 65 4 years ago
Onepunch-Man Chap 64 4 years ago
Onepunch-Man Chap 63 4 years ago
Onepunch-Man Chap 62 4 years ago
Onepunch-Man Chap 61 4 years ago
Onepunch-Man Chap 60 4 years ago
Onepunch-Man Chap 59 4 years ago
Onepunch-Man Chap 58 4 years ago
Onepunch-Man Chap 57 4 years ago
Onepunch-Man Chap 56.5 4 years ago
Onepunch-Man Chap 56 4 years ago
Onepunch-Man Chap 55 4 years ago
Onepunch-Man Chap 54 4 years ago
Onepunch-Man Chap 53.2 4 years ago
Onepunch-Man Chap 53 4 years ago
Onepunch-Man Chap 52 4 years ago
Onepunch-Man Chap 51 4 years ago
Onepunch-Man Chap 50 4 years ago
Onepunch-Man Chap 49 ver 2 4 years ago
Onepunch-Man Chap 49 4 years ago
Onepunch-Man Chap 48.5 4 years ago
Onepunch-Man Chap 48 4 years ago
Onepunch-Man chap 47.5 4 years ago
Onepunch-Man Chap 47 ver 2 4 years ago
Onepunch-Man chap 47 4 years ago
Onepunch-Man chap 46.5 4 years ago
Onepunch-Man chap 46 ver 2 4 years ago
Onepunch-Man chap 46 4 years ago
Onepunch-Man chap 45 Ver 2 4 years ago
Onepunch-Man chap 45 4 years ago
Onepunch-Man chap 44 4 years ago
Onepunch-Man chap 43 4 years ago
Onepunch-Man chap 42 4 years ago
Onepunch-Man chap 41 ver 3 4 years ago
Onepunch-Man chap 41 ver 2 4 years ago
Onepunch-Man chap 41 4 years ago
Onepunch-Man Chap 40 4 years ago
Onepunch-Man Chap 39 4 years ago
Onepunch-Man Chap 38.5 4 years ago
Onepunch-Man Chap 38 ver 2 4 years ago
Onepunch-Man Chap 38 4 years ago
Onepunch-Man Chap 37 4 years ago
Onepunch-Man Chap 36.5 4 years ago
Onepunch-Man Chap 36 4 years ago
Onepunch-Man Chap 35.5 4 years ago
Onepunch-Man Chap 35 ver 2 4 years ago
Onepunch-Man Chap 35 4 years ago
Onepunch-Man Chap 34 4 years ago
Onepunch-Man Chap 33 4 years ago
Onepunch-Man Chap 32 4 years ago
Onepunch-Man Chap 31 4 years ago
Onepunch-Man Chap 30 4 years ago
Onepunch-Man Chap 29 4 years ago
Onepunch-Man Chap 28 4 years ago
Onepunch-Man Chap 27 4 years ago
Onepunch-Man Chap 26 4 years ago
Onepunch-Man Chap 25 4 years ago
Onepunch-Man chap 24 4 years ago
Onepunch-Man chap 23.5 4 years ago
Onepunch-Man chap 23 4 years ago
Onepunch-Man chap 22.5 3 years ago
Onepunch-Man chap 22 4 years ago
Onepunch-Man chap 21 4 years ago
Onepunch-Man chap 20 4 years ago
Onepunch-Man chap 19 4 years ago
Onepunch-Man chap 18.5 4 years ago
Onepunch-Man chap 18 4 years ago
Onepunch-Man chap 17 4 years ago
Onepunch-Man chap 16 4 years ago
Onepunch-Man chap 15 4 years ago
Onepunch-Man chap 14 4 years ago
Onepunch-Man chap 13 4 years ago
Onepunch-Man chap 12 4 years ago
Onepunch-Man chap 11 4 years ago
Onepunch-Man chap 10 4 years ago
Onepunch-Man chap 9 4 years ago
Onepunch-Man chap 8 4 years ago
Onepunch-Man chap 7 4 years ago
Onepunch-Man chap 6 4 years ago
Onepunch-Man chap 5 4 years ago
Onepunch-Man chap 4 4 years ago
Onepunch-Man chap 3 4 years ago
Onepunch-Man chap 2 4 years ago
Onepunch-Man chap 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo