Sidonia No Kishi

Sidonia No Kishi

Tên khác: Cydonia No Kishi; Knights Of Cydonia; Knights Of Sidonia; Shidonia No Kishi; The Knight Of Cydonia;シドニアの騎士

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Mecha, Romance, Sci-fi, Seinen

Tác giả: Nihei Tsutomu

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Hành ngàn năm trôi qua kể từ khi Gauna hủy diệt hệ mặt trời, thì gờ đây chúng lại xuất hiên và đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Taniakze Nagate cùng vệ nhân Tsugumori đã phải mạo hiểm mạng sống để bảo vệ nhân loại. rồi câu chuyện sẽ đi về đâu....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 78 6 months ago
Chapter 77 6 months ago
Chapter 76 6 months ago
Chapter 75 6 months ago
Chapter 74 6 months ago
Chapter 73 6 months ago
Chapter 72 6 months ago
Chapter 71 6 months ago
Chapter 70 6 months ago
Chapter 69 6 months ago
Chapter 68 7 months ago
Chapter 67 7 months ago
Chapter 66 7 months ago
Chapter 65 7 months ago
Chapter 64 7 months ago
Chapter 63 7 months ago
Chapter 62 7 months ago
Chapter 61 7 months ago
Chapter 60 7 months ago
Chapter 59 7 months ago
Chapter 58 7 months ago
Chapter 57 7 months ago
Chapter 56 8 months ago
Chapter 55 8 months ago
Chapter 54 8 months ago
Chapter 53 8 months ago
Chapter 52 9 months ago
Chapter 51 9 months ago
Chapter 50 10 months ago
Chapter 49 10 months ago
Chapter 48 10 months ago
Chapter 47 10 months ago
Chapter 46 3 years ago
Chapter 45 3 years ago
Chapter 44 3 years ago
Chapter 43 3 years ago
Chapter 42 3 years ago
Chapter 41 3 years ago
Chapter 40 3 years ago
Chapter 39 3 years ago
Chapter 38 3 years ago
Chapter 37 3 years ago
Chapter 36 3 years ago
Chapter 35 3 years ago
Chapter 34 3 years ago
Chapter 33 3 years ago
Chapter 32 3 years ago
Chapter 31 3 years ago
Chapter 30.5 3 years ago
Chapter 30 3 years ago
Chapter 29 3 years ago
Chapter 28 3 years ago
Tắt quảng cáo
X