Dragon Drive

Dragon Drive

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Sci-fi, Shounen

Tác giả: SAKURA Kenichi

Nhóm dịch: manga24h.com

Tình trạng: Ngưng

Reiji Oozora là 1 cậu bá vô tích sự chẳng làm được việc gì ở trường và cả trong cuộc sống... Nhưng rồi 1 ngày cậu ta phải gánh trên vai 1 trách nhiệm hết sức nặng nề..."Bảo Vệ Trái Đất và 1 Hành Tinh xa lạ"... Câu chuyện bắt đầu và kết thúc khi con người mạnh mẽ lên đừng sống trong ảo vọng hãy mơ ước và biến nó thành thực... Rồi bạn cũng sẽ mạnh mẽ để gánh vác 1 cái gì đó...!!!

Tên chương Thời gian đăng
Chương 57 4 years ago
Chương 56 4 years ago
Chương 55 4 years ago
Chương 54 4 years ago
Chương 53 4 years ago
Chương 52 4 years ago
Chương 51 4 years ago
Chương 50 4 years ago
Chương 49 4 years ago
Chương 48 4 years ago
Chương 47 4 years ago
Chương 46 4 years ago
Chương 45 4 years ago
Chương 44 4 years ago
Chương 43 4 years ago
Chương 42 4 years ago
Chương 41 4 years ago
Chương 40 4 years ago
Chương 39 4 years ago
Chương 38 4 years ago
Chương 37 4 years ago
Chương 36 4 years ago
Chương 35 4 years ago
Chương 34 4 years ago
Chương 33 4 years ago
Chương 32 4 years ago
Chương 31 4 years ago
Chương 30 4 years ago
Chương 29 4 years ago
Chương 28 4 years ago
Chương 27 4 years ago
Chương 26 4 years ago
Chương 25 4 years ago
Chương 24 4 years ago
Chương 23 4 years ago
Chương 22 4 years ago
Chương 21 4 years ago
Chương 20 4 years ago
Chương 19 4 years ago
Chương 18 4 years ago
Chương 17 4 years ago
Chương 16 4 years ago
Chương 15 4 years ago
Chương 14 4 years ago
Chương 13 4 years ago
Chương 12 4 years ago
Chương 11 4 years ago
Chương 10 4 years ago
Chương 9 4 years ago
Chương 8 4 years ago
Chương 7 4 years ago
Chương 6 4 years ago
Chương 5 4 years ago
Chương 4 4 years ago
Chương 3 4 years ago
Chương 2 4 years ago
Chương 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo