Bloody Monday 2

Bloody Monday 2

Tên khác: Zetsubou no Kou; Pandora no Hako;Bloody Monday Season 2

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Ecchi, Trưởng thành 17+, Psycho, Romance, Sci-fi, Shounen, Tragedy

Tác giả: Megumi Kouji, Ryuumon Ryou

Nhóm dịch: manga24h.com , Space Marine cùng thực hiện.

Tình trạng: Ngưng

2 năm sau những sự kiện của phần 1. 1 nhóm khủng bố đã cướp 1 máy bay và yêu cầu chính phủ Nhật Bản thả thủ lĩnh của chúng. mọi chuyện còn rắc rối hơn khi 1 trong những tên khủng bố là Takagi Ryuunosuke, bố của Fujimaru.

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chương 68 - END 4 years ago
Chương 67 4 years ago
Chương 66 4 years ago
Chương 65 4 years ago
Chương 64 4 years ago
Chương 63 4 years ago
Chương 62 4 years ago
Chương 61 4 years ago
Chương 60 4 years ago
Chương 59 4 years ago
Chương 58 4 years ago
Chương 57 4 years ago
Chương 56 4 years ago
Chương 55 4 years ago
Chương 54 4 years ago
Chương 53 4 years ago
Chương 52 4 years ago
Chương 51 4 years ago
Chương 50 4 years ago
Chương 49 4 years ago
Chương 48 4 years ago
Chương 47 4 years ago
Chương 46 4 years ago
Chương 45 4 years ago
Chương 44 4 years ago
Chương 43 4 years ago
Chương 42 4 years ago
Chương 41 4 years ago
Chương 40 4 years ago
Chương 39 4 years ago
Chương 38 4 years ago
Chương 37 4 years ago
Chương 36 4 years ago
Chương 35 4 years ago
Chương 34 4 years ago
Chương 33 4 years ago
Chương 32 4 years ago
Chương 31 4 years ago
Chương 30 4 years ago
Chương 29 4 years ago
Chương 28 4 years ago
Chương 27 4 years ago
Chương 26 4 years ago
Chương 25 4 years ago
Chương 24 4 years ago
Chương 23 4 years ago
Chương 22 4 years ago
Chương 21 4 years ago
Chương 20 4 years ago
Chương 19 4 years ago
Chương 18 4 years ago
Chương 17 4 years ago
Chương 16 4 years ago
Chương 15 4 years ago
Chương 14 4 years ago
Chương 13 4 years ago
Chương 12 4 years ago
Chương 11 4 years ago
Chương 10 4 years ago
Chương 9 4 years ago
Chương 8 4 years ago
Chương 7 4 years ago
Chương 6 4 years ago
Chương 5 4 years ago
Chương 4 4 years ago
Chương 3 4 years ago
Chương 2 4 years ago
Chương 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo