Sword Art Online: Progressive

Sword Art Online: Progressive

Thể loại: Adventure, Fantasy, Mystery, Romance, Sci-fi, Shounen

Tác giả: Kawahara Reki, Himura Kiseki

Nhóm dịch: T.K Translation Team , Kenko cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Không thể thoát khỏi nơi này cho tới khi phá đảo game; game over đồng nghĩa với "cái chết" theo đúng nghĩa của nó. Không hề biết đến điều này, 10000 người đăng nhập vào "Sword Art Online", game thế hệ mới của loại game MMO, vén tấm màn của cuộc tử chiến. Đây là bản Reboot của arc SAO, bắt đầu từ 1, 2 ngày trước khi hạ được Boss tầng 1

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 43 (End) 4 weeks ago
Chapter 42 2 months ago
Chapter 41 2 months ago
Chapter 40 4 months ago
Chapter 39 5 months ago
Chapter 38 7 months ago
Chapter 37 10 months ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33.5 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 3 years ago
Chapter 18 3 years ago
Chapter 17 3 years ago
Chapter 16.5 3 years ago
Chapter 16 3 years ago
Chapter 15 3 years ago
Chapter 14 3 years ago
Chapter 13 3 years ago
Chapter 12 3 years ago
Chapter 11 3 years ago
Chapter 10.5 3 years ago
Chapter 10 3 years ago
Chapter 9 3 years ago
Chapter 8 3 years ago
Chapter 7 3 years ago
Chapter 6.5 3 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo