10 year rain

10 year rain

Thể loại: Drama, One Shot, Romance, School Life

Tác giả: Morishita Suu

Nhóm dịch: PinkyLady

Tình trạng: Đã hoàn thành

"Tí tách, tí tách, mưa ơi rơi mau, rơi mau... mẹ sẽ về"
Tình cảm nảy sinh thật nhẹ nhàng, trong trẻo, mang hơi mát lành của những cơn mưa 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo