Akaboshi - Ibun Suikoden

Akaboshi - Ibun Suikoden

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Historical, Shounen

Tác giả: AMANO Youichi

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Dựa vào tiếu thuyết nổi tiếng Thủy Hử ...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 12 3 years ago
Chapter 11 3 years ago
Chapter 10 3 years ago
Chapter 9 3 years ago
Chapter 8 3 years ago
Chapter 7 3 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo