Akaboshi - Ibun Suikoden

Akaboshi - Ibun Suikoden

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Historical, Shounen

Tác giả: AMANO Youichi

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Dựa vào tiếu thuyết nổi tiếng Thủy Hử ...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 12 4 years ago
Chapter 11 4 years ago
Chapter 10 4 years ago
Chapter 9 4 years ago
Chapter 8 4 years ago
Chapter 7 4 years ago
Chapter 6 4 years ago
Chapter 5 4 years ago
Chapter 4 4 years ago
Chapter 3 4 years ago
Chapter 2 4 years ago
Chapter 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo