Lime Odyssey: The Chronicles of ORTA

Lime Odyssey: The Chronicles of ORTA

Thể loại: Adventure, Comedy, Fantasy, Gender Bender, Shounen

Tác giả: GLPI

Nhóm dịch: Bigtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Hành trình của 1 nữ sinh bị rơi vào thế giới Orta
Chap 1 > 10 Do nhóm CERBERUS Group  thực hiện

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 14 4 years ago
Chapter 13 4 years ago
Chapter 12 4 years ago
Chapter 11 4 years ago
Chapter 10 4 years ago
Chapter 9 4 years ago
Chapter 8 4 years ago
Chapter 7 4 years ago
Chapter 6 4 years ago
Chapter 5 4 years ago
Chapter 4 4 years ago
Chapter 3 4 years ago
Chapter 2 4 years ago
Chapter 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo