6 Weapons

6 Weapons

Tên khác: 6 Weapons

Thể loại: Action, Comedy, Shounen, Webtoon

Tác giả: N/A

Nhóm dịch: AnonymousTeam

Tình trạng: Đang tiến hành

owqf thì chuyện hàn xẻng nội dung mình cũng ko rõ

Tên chương Thời gian đăng
chap 2 4 years ago
chap1 4 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm LHmanga Chapter 2
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo