30 và nửa phút cuộc đời

30 và nửa phút cuộc đời

Tên khác: Thirty and A Half Minutes

Thể loại: Romance, Slice of life, Supernatural, Tragedy

Tác giả: Snippy MJ

Nhóm dịch: Truyện Tranh Việt

Tình trạng: Đã hoàn thành

Một mẩu truyện ngắn đầy ý nghĩa

Tên chương Thời gian đăng
Oneshot 3 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo