Toukyou Kushu

Toukyou Kushu

Tên khác: Tokyo Ghoul

Thể loại: Action, Horror, Trưởng thành 17+, Seinen, Smut, Supernatural, Tragedy

Tác giả: Ishida Sui

Nhóm dịch: Horror FC

Tình trạng: Đang tiến hành

Những vụ ám sát kì lạ đang xảy ra ở Tokyo. Dựa vào những vết tích tại hiện trường, cảnh sát đã kết luận rằng đó là do 1 loại như "quỷ hút máu" gây ra... 

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chap 136 4 years ago
Chap 135 4 years ago
Chap 134 4 years ago
Chap 133 4 years ago
Chap 132 4 years ago
Chap 131 4 years ago
Chap 130 4 years ago
Chap 129 5 years ago
Chap 128 5 years ago
Chap 127 5 years ago
Chap 126 5 years ago
Chap 125 5 years ago
Chap 124 5 years ago
Chap 123 5 years ago
Chap 122 5 years ago
Chap 121 5 years ago
Chap 120 5 years ago
Chap 119 5 years ago
Chap 118 5 years ago
Chap 117 5 years ago
Chap 116 5 years ago
Chap 115 5 years ago
Chap 114 5 years ago
Chap 113 5 years ago
Chap 112 5 years ago
Chap 111 5 years ago
Chap 110 5 years ago
Chap 109 5 years ago
Chap 108 5 years ago
Chap 107 5 years ago
Chap 106 5 years ago
Chap 105 5 years ago
Chap 104 5 years ago
Chap 103 5 years ago
Chap 102 5 years ago
Chap 101 5 years ago
Chap 100 5 years ago
Chap 099 5 years ago
Chap 098 5 years ago
Chap 097 5 years ago
Chap 096 5 years ago
Chap 095 5 years ago
Chap 094 5 years ago
Chap 093 5 years ago
Chap 092 5 years ago
Chap 091 5 years ago
Chap 090 5 years ago
Chap 089 5 years ago
Chap 088 5 years ago
Chap 087 5 years ago
Chap 086 5 years ago
Chap 085 5 years ago
Chap 084 5 years ago
Chap 083 5 years ago
Chap 082 5 years ago
Chap 081 5 years ago
Chap 080 5 years ago
Chap 079 5 years ago
Chap 078 5 years ago
Chap 077 5 years ago
Chap 076 5 years ago
Chap 075 5 years ago
Chap 074 5 years ago
Chap 073 5 years ago
Chap 072 5 years ago
Chap 071 5 years ago
Chap 070 5 years ago
Chap 069 5 years ago
Chap 068 5 years ago
Chap 067 5 years ago
Chap 066 5 years ago
Chap 065 5 years ago
Chap 064 5 years ago
Chap 063 5 years ago
Chap 062 5 years ago
Chap 061 5 years ago
Chap 060 5 years ago
Chap 059 5 years ago
Chap 058 5 years ago
Chap 057 5 years ago
Chap 056 5 years ago
Chap 055 5 years ago
Chap 054 5 years ago
Chap 053 5 years ago
Chap 052 5 years ago
Chap 051 5 years ago
Chap 050 5 years ago
Chap 049 5 years ago
Chap 048 5 years ago
Chap 047 5 years ago
Chap 046.5 5 years ago
Chap 046 5 years ago
Chap 045 5 years ago
Chap 044 5 years ago
Chap 043 5 years ago
Chap 042 5 years ago
Chap 041 5 years ago
Chap 040 5 years ago
Chap 039 5 years ago
Chap 038 5 years ago
Chap 037 5 years ago
Chap 036 5 years ago
Chap 035 5 years ago
Chap 034 5 years ago
Chap 033 5 years ago
Chap 032 5 years ago
Chap 031 5 years ago
Chap 030 5 years ago
Chap 029 5 years ago
Chap 028 5 years ago
Chap 027 5 years ago
Chap 026 5 years ago
Chap 025 5 years ago
Chap 024 5 years ago
Chap 023 5 years ago
Chap 022 5 years ago
Chap 021 5 years ago
Chap 020 5 years ago
Chap 019 5 years ago
Chap 018 5 years ago
Chap 017 5 years ago
Chap 016 5 years ago
Chap 015 5 years ago
Chap 014 5 years ago
Chap 013 5 years ago
Chap 012 5 years ago
Chap 011 5 years ago
Chap 010 5 years ago
Chap 009 5 years ago
Chap 008 5 years ago
Chap 007 5 years ago
Chap 006 5 years ago
Chap 005 5 years ago
Chap 004 5 years ago
Chap 003 5 years ago
Chap 002 5 years ago
Chap 001 5 years ago
Chap 0 - Okame 5 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo