The God Of High School

The God Of High School

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Martial Arts

Tác giả: Park Yong Je

Nhóm dịch: Blog Truyen , Amethyst cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

   Mori Jin, một chàng trai có kĩ thuật chiến đấu tuyệt vời, luôn mơ ước mình là kẻ mạnh nhất. Anh học Taekwondo với ông của mình từ hồi nhỏ. Và bây giờ anh ta đã được đai đen. Một ngày có một người đàn ông, R, đến gặp Jin và mời cậu tham gia "Chúa tể học đường", một trận chiến của các cao thủ giới học sinh. Những lời mời như thế được gửi đi khắp thế giới. Và Jin đã tham gia, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...? -Hãy bấm THANKS và COMMENT để động viên nhóm dịch-  

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 323 4 months ago
Chapter 322 4 months ago
Chapter 321 4 months ago
Chapter 320 4 months ago
Chapter 319 5 months ago
Chapter 318 5 months ago
Chapter 317 5 months ago
Chapter 316 5 months ago
Chapter 315 6 months ago
Chapter 314 6 months ago
Chapter 313 6 months ago
Chapter 312 6 months ago
Chapter 311 6 months ago
Chapter 310 6 months ago
Chapter 309 6 months ago
Chapter 308 6 months ago
Chapter 307 6 months ago
Chapter 306 6 months ago
Chapter 305 6 months ago
Chapter 304 6 months ago
Chapter 303 6 months ago
Chapter 302 1 year ago
Chapter 301 1 year ago
Chapter 300 1 year ago
Chapter 299 1 year ago
Chapter 298 1 year ago
Chapter 297 2 years ago
Chapter 296 2 years ago
Chapter 295 2 years ago
Chapter 294 2 years ago
Chapter 293 2 years ago
Chapter 292 2 years ago
Chapter 291 2 years ago
Chapter 290 2 years ago
Chapter 289 2 years ago
Chapter 288 2 years ago
Chapter 287 2 years ago
Chapter 286 2 years ago
Chapter 285 2 years ago
Chapter 284 2 years ago
Chapter 283 2 years ago
Chapter 282 2 years ago
Chapter 281 2 years ago
Chapter 280 2 years ago
Chapter 279 2 years ago
Chapter 278 2 years ago
Chapter 277 2 years ago
Chapter 276 2 years ago
Chapter 275 2 years ago
Chapter 274 2 years ago
Chapter 273 2 years ago
Chapter 272 2 years ago
Chapter 271 2 years ago
Chapter 270 2 years ago
Chapter 269 2 years ago
Chapter 268 2 years ago
Chapter 267 2 years ago
Chapter 266 2 years ago
Chapter 265 2 years ago
Chapter 264 2 years ago
Chapter 263 2 years ago
Chapter 262 2 years ago
Chapter 261 2 years ago
Chapter 260 2 years ago
Chapter 259 2 years ago
Chapter 258 2 years ago
Chapter 257 2 years ago
Chapter 256 2 years ago
Chapter 255 2 years ago
Chapter 254 2 years ago
Chapter 253 2 years ago
Chapter 252 2 years ago
Chapter 251 2 years ago
Chapter 250 2 years ago
Chapter 249 2 years ago
Chapter 248 2 years ago
Chapter 247 2 years ago
Chapter 246 2 years ago
Chapter 245 2 years ago
Chapter 244 2 years ago
Chapter 243 2 years ago
Chapter 242 2 years ago
Chapter 241 2 years ago
Chapter 240 2 years ago
Chapter 239 2 years ago
Chapter 238 2 years ago
Chapter 237 2 years ago
Chapter 236 2 years ago
Chapter 235 2 years ago
Chapter 234 2 years ago
Chapter 233 2 years ago
Chapter 232 2 years ago
Chapter 231 2 years ago
Chapter 230 2 years ago
Chapter 229 2 years ago
Chapter 228 2 years ago
Chapter 227 2 years ago
Chapter 226 2 years ago
Chapter 225 2 years ago
Chapter 224 2 years ago
Chapter 223 2 years ago
Chapter 222 2 years ago
Chapter 221 2 years ago
Chapter 220 2 years ago
Chapter 219 2 years ago
Chapter 218 2 years ago
Chapter 217 2 years ago
Chapter 216 3 years ago
Chapter 215 3 years ago
Chapter 214 3 years ago
Chapter 213 3 years ago
Chapter 212 3 years ago
Chapter 211 3 years ago
Chapter 210 3 years ago
Chapter 209 3 years ago
Chapter 208 3 years ago
Chapter 207 3 years ago
Chapter 206 3 years ago
Chapter 205 3 years ago
Chapter 204 3 years ago
Chapter 203 3 years ago
Chapter 202 3 years ago
Chapter 201 3 years ago
Chapter 200 3 years ago
Chapter 199 3 years ago
Chapter 198 3 years ago
Chap 197 3 years ago
Chap 196 3 years ago
Chap 195 3 years ago
Chap 194 3 years ago
Chap 193 3 years ago
Chap 192 3 years ago
Chap 191 4 years ago
Chap 190 4 years ago
Chap 189 4 years ago
Chap 188 4 years ago
Chap 187 4 years ago
Chap 186 4 years ago
Chap 185 4 years ago
Chap 184 4 years ago
Chap 183 4 years ago
Chap 182 4 years ago
Chap 181 4 years ago
Chap 180 4 years ago
Chap 179 4 years ago
Chap 178 4 years ago
Chap 177 4 years ago
Chap 176 4 years ago
Chap 175 4 years ago
Chap 174 4 years ago
Chap 173 4 years ago
Chap 172 4 years ago
Chap 171 4 years ago
Chap 170 4 years ago
Chap 169 4 years ago
Chap 168 4 years ago
Chap 167 4 years ago
Chap 166 4 years ago
Chap 165 4 years ago
Chap 164 4 years ago
Chap 163 4 years ago
Chap 162 4 years ago
Chap 161 4 years ago
Chap 160 4 years ago
Chap 159 4 years ago
Chap 158 4 years ago
Chap 157 4 years ago
Chap 156 4 years ago
Chap 155 4 years ago
Chap 154 4 years ago
Chap 153 4 years ago
Chap 152 4 years ago
Chap 151 4 years ago
Chap 150 4 years ago
Chap 149 4 years ago
Chap 148 4 years ago
Chap 147 4 years ago
Chap 146 4 years ago
Chap 145 4 years ago
Chap 144 4 years ago
Chap 143 4 years ago
Chap 142 4 years ago
Chap 141 4 years ago
Chap 140 4 years ago
Chap 139 4 years ago
Chap 138 4 years ago
Chap 137 4 years ago
Chap 136 4 years ago
Chap 135 4 years ago
Chap 134 4 years ago
Chap 133 4 years ago
Chap 132 4 years ago
Chap 131 4 years ago
Chap 130 4 years ago
Chap 129 4 years ago
Chap 128 4 years ago
Chap 127 4 years ago
Chap 126 4 years ago
Chap 125 4 years ago
Chap 124 4 years ago
Chap 123 4 years ago
Chap 122 4 years ago
Chap 121 4 years ago
Chap 120 4 years ago
Chap 119 4 years ago
Chap 118 4 years ago
Chap 117 4 years ago
Chap 116 4 years ago
Chap 115 4 years ago
Chap 114 4 years ago
Chap 113 4 years ago
Chap 112 4 years ago
Chap 111 4 years ago
Chap 110 4 years ago
Chap 109 4 years ago
Chap 108 4 years ago
Chap 107 4 years ago
Chap 106 4 years ago
Chap 105 4 years ago
Chap 104 4 years ago
Chap 103 4 years ago
Chap 102 4 years ago
Chap 101 4 years ago
Chap 100 4 years ago
Chap 99 4 years ago
Chap 98 4 years ago
Chap 97 4 years ago
Chap 96 4 years ago
Chap 95 4 years ago
Chap 94 4 years ago
Chap 93 4 years ago
Chap 92 4 years ago
Chap 91 4 years ago
Chap 90 4 years ago
Chap 89 4 years ago
Chap 88 4 years ago
Chap 87 4 years ago
Chap 86 4 years ago
Chap 85 4 years ago
Chap 84 4 years ago
Chap 83 4 years ago
Chap 82 4 years ago
Chap 81 4 years ago
Chap 80 4 years ago
Chap 79 4 years ago
Chap 78 4 years ago
Chap 77 4 years ago
Chap 76 4 years ago
Chap 75 4 years ago
Chap 74 4 years ago
Chap 73 4 years ago
Chap 72 4 years ago
Chap 71 4 years ago
Chap 70 4 years ago
Chap 69 4 years ago
Chap 68 4 years ago
Chap 67 4 years ago
Chap 66 4 years ago
Chap 65 4 years ago
Chap 64 4 years ago
Chap 63 4 years ago
Chap 62 4 years ago
Chap 61 4 years ago
Chap 60 4 years ago
Chap 59 4 years ago
Chap 58 4 years ago
Chap 57 4 years ago
Chap 56 4 years ago
Chap 55 4 years ago
Chap 54 4 years ago
Chap 53 4 years ago
Chap 52 4 years ago
Chap 51 4 years ago
Chap 50 4 years ago
Chap 49 4 years ago
Chap 48 4 years ago
Chap 47 4 years ago
Chap 46 4 years ago
Chap 45 4 years ago
Chap 44 4 years ago
Chap 43 4 years ago
Chap 42 4 years ago
Chap 41 4 years ago
Chap 40 4 years ago
Chap 39 4 years ago
Chap 38 4 years ago
Chap 37 4 years ago
Chap 36 4 years ago
Chap 35 4 years ago
Chap 34 4 years ago
Chap 33 4 years ago
Chap 32 4 years ago
Chap 31 4 years ago
Chap 30 4 years ago
Chap 29 4 years ago
Chap 28 4 years ago
Chap 27 4 years ago
Chap 26 4 years ago
Chap 25 4 years ago
Chap 24 4 years ago
Chap 23 4 years ago
Chap 22 4 years ago
Chap 21 4 years ago
Chap 20 4 years ago
Chap 19 4 years ago
Chap 18 4 years ago
Chap 17 4 years ago
Chap 16 4 years ago
Chap 15 4 years ago
Chap 14 4 years ago
Chap 13 4 years ago
Chap 12 4 years ago
Chap 11 4 years ago
Chap 10 4 years ago
Chap 9 4 years ago
Chap 8 4 years ago
Chap 7 4 years ago
Chap 6 4 years ago
Chap 5 4 years ago
Chap 4 4 years ago
Chap 3 4 years ago
Chap 2 4 years ago
Chap 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
X