Goblin Slayer

Goblin Slayer

Thể loại: Action, Trưởng thành 18+, Adventure, Ecchi, Fantasy, Mystery, Seinen, Smut, Supernatural, Tragedy, On Tab

Tác giả: Kōsuke Kurose, Kagyu Kumo

Nhóm dịch: Devil Slayer Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Tất cả thể loại bạn thích về Dark Fantasy đều có trong bộ truyện này...

 

 

 

 

 

 

 

...

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 39 RAW 3 weeks ago
Chapter 38 1 month ago
Chapter 37 2 months ago
Chapter 36 3 months ago
Chapter 35 4 months ago
Chapter 34 5 months ago
Chapter 33 6 months ago
Chapter 32 7 months ago
Chapter 31 8 months ago
Chapter 30 9 months ago
Chapter 29 10 months ago
Chapter 28 11 months ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 3 Bản đẹp 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo