Ane Naru Mono

Ane Naru Mono

Tên khác: 姉なるもの ; 恶魔姐姐 ; The Demon Who Became My Sister

Thể loại: Ecchi, Romance, Shounen, Slice of life, Supernatural, Tragedy

Tác giả: Iida Pochi

Nhóm dịch: [S]ky [G]arden [G]roup

Tình trạng: Đang tiến hành

À ờm, biết nói gì nhỉ ? Câu chuyện về một cậu bé mồ côi bị bỏ rơi tên Yuu đã yêu cầu 1 con quỷ trở thành chị gái của cậu ta. Mọi chuyện sẽ ra sao mời đọc sẽ biết :v :v :v

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Đêm thứ 28.5 2 weeks ago
Đêm thứ hai mươi tám 1 month ago
Đêm thứ hai mươi bảy 3 months ago
Đêm thứ hai mươi sáu 4 months ago
Đêm thứ hai mươi lăm 7 months ago
Đêm thứ hai mươi bốn 8 months ago
Đêm thứ hai mươi ba 11 months ago
Đêm thứ 22.6 1 year ago
Đêm thứ 22.5 1 year ago
Đêm thứ hai mươi hai 1 year ago
Đêm thứ hai mươi mốt 1 year ago
Đêm thứ hai mươi 1 year ago
Đêm thứ mười chín 1 year ago
Đêm thứ mười tám 1 year ago
Đêm thứ mười bảy 1 year ago
Đêm thứ mười sáu 2 years ago
Đêm thứ mười lăm 2 years ago
Đêm thứ mười bốn 2 years ago
Đêm thứ mười ba 2 years ago
Đêm thứ mười hai 2 years ago
Phụ chương 1 2 years ago
Đêm thứ mười một 2 years ago
Đêm thứ mười 2 years ago
Đêm thứ 9.5 2 years ago
Đêm thứ chín 2 years ago
Đêm thứ tám 3 years ago
Đêm thứ bảy 3 years ago
Đêm thứ sáu 3 years ago
Đêm thứ năm 3 years ago
Đêm thứ tư 3 years ago
Đêm thứ ba 3 years ago
Đêm thứ hai 3 years ago
Đêm thứ nhất 3 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo