Lượm Được 1 Tiểu Hồ Ly

Lượm Được 1 Tiểu Hồ Ly

Tên khác: Pick up a little Fox 1; Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly

Thể loại: Comedy, Fantasy, Historical, Mystery, School Life, Shoujo, Drama, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Ntruyen.info , Lam Thụy Miên cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Truyện kể về thanh niên lượm được con hồ li thôi kể nhiều qua đọc đi rồi biết 

Link các phần:

1: https://hocvientruyentranh.net/truyen/3159/luom-duoc-1-tieu-ho-ly​

2: https://hocvientruyentranh.net/truyen/7875/luom-duoc-1-tieu-ho-ly-2

3: https://hocvientruyentranh.net/truyen/7876/luom-duoc-1-tieu-ho-ly-3

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 82 END 1 month ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Chapter 74 2 years ago
Chapter 73 2 years ago
Chapter 72 2 years ago
Chapter 71 2 years ago
Chapter 70 2 years ago
Chapter 69 2 years ago
Chapter 68 2 years ago
Chapter 67 2 years ago
Chapter 66 2 years ago
Chapter 65 2 years ago
Chapter 64 2 years ago
Chapter 63 2 years ago
Chapter 62 2 years ago
Chapter 61 2 years ago
Chapter 60 2 years ago
Chapter 59 2 years ago
Chapter 58 2 years ago
Chapter 57 2 years ago
Chapter 56 2 years ago
Chapter 55 2 years ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53 3 years ago
Chapter 52 3 years ago
Chapter 51 3 years ago
Chapter 50 3 years ago
Chapter 49 3 years ago
Chapter 48 3 years ago
Chapter 47 3 years ago
Chapter 46 3 years ago
Chapter 45 3 years ago
Chapter 44.5 3 years ago
Chapter 44 3 years ago
Chapter 43.5 3 years ago
Chapter 43 3 years ago
Chapter 42 3 years ago
Chapter 41.5 3 years ago
Chapter 41 3 years ago
Chapter 40 3 years ago
Chapter 39 3 years ago
Chapter 38 3 years ago
Chapter 37.5 3 years ago
Chapter 37 3 years ago
Chapter 36.5 3 years ago
Chapter 36 3 years ago
Chapter 35 3 years ago
Chapter 34 3 years ago
Chapter 33 3 years ago
Chapter 32.5 3 years ago
Chapter 32 3 years ago
Chapter 31 3 years ago
Chapter 30 3 years ago
Chapter 29 3 years ago
Chapter 28 3 years ago
Chapter 27 3 years ago
Chapter 26 3 years ago
Chapter 25 3 years ago
Chapter 24 3 years ago
Chapter 23 3 years ago
Chapter 22 3 years ago
Chapter 21 3 years ago
Chapter 20 3 years ago
Chapter 19 3 years ago
Chapter 18 3 years ago
Chapter 17 3 years ago
Chapter 16 3 years ago
Chapter 15 3 years ago
Chapter 14 3 years ago
Chapter 13 3 years ago
Chapter 12 3 years ago
Chapter 11 3 years ago
Chapter 10 3 years ago
Chapter 9 3 years ago
Chapter 8 3 years ago
Chapter 7 3 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo