DICE

DICE

Tên khác: DICE: The Cube that Changes Everything

Thể loại: Hành động, Drama, Tâm Lý, Lãng mạn, Học đường, Siêu nhiên, Bi kịch, Webtoon

Tác giả: Yoon Hyon Suk

Nhóm dịch: Bigtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Do nhóm Bigk.biz drop bộ này và Bigtruyen đã nhận làm tiếp bộ này nên mình chỉ up những chap do nhóm Bigtruyen dịch. Các chap từ 82 trở về trước các bạn có thể xem tại đây

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 259 5 days ago
Chapter 258 2 weeks ago
Chapter 257 2 weeks ago
Chapter 256 2 weeks ago
Chapter 255 2 weeks ago
Chapter 254 2 weeks ago
Chapter 253 1 month ago
Chapter 252 1 month ago
Chapter 251 2 months ago
Chapter 250 2 months ago
Chapter 249 3 months ago
Chapter 248 4 months ago
Chapter 247 4 months ago
Chapter 246 4 months ago
Chapter 245 4 months ago
Chapter 244 4 months ago
Chapter 243 4 months ago
Chapter 242 5 months ago
Chapter 241 5 months ago
Chapter 240 6 months ago
Chapter 239 7 months ago
Chapter 238 7 months ago
Chapter 237 8 months ago
Chapter 236 8 months ago
Chapter 235 9 months ago
Chapter 234 9 months ago
Chapter 233 9 months ago
Chapter 232 9 months ago
Chapter 231 9 months ago
Chapter 230 10 months ago
Chapter 229 10 months ago
Chapter 228 10 months ago
Chapter 227 10 months ago
Chapter 226 10 months ago
Chapter 225 10 months ago
Chapter 224 11 months ago
Chapter 223 11 months ago
Chapter 222 11 months ago
Chapter 221 11 months ago
Chapter 220 1 year ago
Chapter 219 1 year ago
Chapter 218 1 year ago
Chapter 217 1 year ago
Chapter 216 1 year ago
Chapter 215 1 year ago
Chapter 214 1 year ago
Chapter 213 1 year ago
Chapter 212 1 year ago
Chapter 211 1 year ago
Chapter 210 1 year ago
Chapter 209 1 year ago
Chapter 208 1 year ago
Chapter 207 1 year ago
Chapter 206 1 year ago
Chapter 205 1 year ago
Chapter 204 1 year ago
Chapter 203 1 year ago
Chapter 202 1 year ago
Chapter 201 1 year ago
Chapter 200 1 year ago
Chapter 199 1 year ago
Chapter 198 1 year ago
Chapter 197 1 year ago
Chapter 196 1 year ago
Chapter 195 1 year ago
Chapter 194 1 year ago
Chapter 193 1 year ago
Chapter 192 1 year ago
Chapter 191 1 year ago
Chapter 190 1 year ago
Chapter 189 1 year ago
Chapter 188 1 year ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181 2 years ago
Chapter 180 2 years ago
Chapter 179 2 years ago
Chapter 178 2 years ago
Chapter 177 2 years ago
Chapter 176 2 years ago
Chapter 175 2 years ago
Chapter 174 2 years ago
Chapter 173 2 years ago
Chapter 172 2 years ago
Chapter 171 2 years ago
Chapter 170 2 years ago
Chapter 169 2 years ago
Chapter 168 2 years ago
Chapter 167 2 years ago
Chapter 166 2 years ago
Chapter 165 2 years ago
Chapter 164 2 years ago
Chapter 163 2 years ago
Chapter 162 2 years ago
Chapter 161 2 years ago
Chapter 160 2 years ago
Chapter 159 2 years ago
Chapter 158 2 years ago
Chapter 157 2 years ago
Chapter 156 2 years ago
Chapter 155 2 years ago
Chapter 154 2 years ago
Chapter 153 2 years ago
Chapter 152 2 years ago
Chapter 151 2 years ago
Chapter 150 2 years ago
Chapter 149 2 years ago
Chapter 148 2 years ago
Chapter 147 2 years ago
Chapter 146 2 years ago
Chapter 145 2 years ago
Chapter 144 2 years ago
Chapter 143 2 years ago
Chapter 142 2 years ago
Chapter 141 2 years ago
Chapter 140 2 years ago
Chapter 139 2 years ago
Chapter 138 2 years ago
Chapter 137 2 years ago
Chapter 136 2 years ago
Chapter 135 2 years ago
Chapter 134 2 years ago
Chapter 133 2 years ago
Chapter 132 2 years ago
Chapter 131 2 years ago
Chapter 130 3 years ago
Chapter 129 3 years ago
Chapter 128 3 years ago
Chapter 127 3 years ago
Chapter 126 3 years ago
Chapter 125 3 years ago
Chapter 124 3 years ago
Chapter 123 3 years ago
Chapter 122 3 years ago
Chapter 121 3 years ago
Chapter 120 3 years ago
Chapter 119 3 years ago
Chapter 118 3 years ago
Chapter 117 3 years ago
Chapter 116 3 years ago
Chapter 115 3 years ago
Chapter 114 3 years ago
Chapter 113 3 years ago
Chapter 112 3 years ago
Chapter 111 3 years ago
Chapter 110 3 years ago
Chapter 109 3 years ago
Chapter 108 3 years ago
Chapter 107 3 years ago
Chapter 106 3 years ago
Chapter 105 3 years ago
Chapter 104 3 years ago
Chapter 103 3 years ago
Chapter 102 3 years ago
Chapter 101 3 years ago
Chapter 100 3 years ago
Chapter 99 3 years ago
Chapter 98 3 years ago
Chapter 97 3 years ago
Chapter 96 3 years ago
Chapter 95 3 years ago
DICE 94 3 years ago
DICE 93 3 years ago
DICE 92 3 years ago
DICE 91 3 years ago
DICE 90 3 years ago
DICE 89 3 years ago
DICE 88 3 years ago
DICE 87 3 years ago
DICE 86 3 years ago
DICE 85 4 years ago
DICE 84 4 years ago
DICE 83 4 years ago
Chapter 0 3 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm BigK.Biz DICE 82
Tắt quảng cáo
X
X